Cinler nasıl abdest alır ve namaz kılar?

Tarih: 20.05.2017 - 00:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran hem cin hem insanlara inmişse, cinlerle insanlar aynı kurallardan sorumlu oluyor. Onlar abdesti su ile alıp, maddi şekilde zekat veriyorlar mı?
- Cinlerin insanlar ile maddi olan kural kaidelerden de sorumlu oldukları doğru mudur?
- Abdest, zekat, miras paylaşımı, örtünme gibi konular ateşten yaratılmış bu canlılar için de geçerli midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Cinler gibi bize görünmeyen varlıklar hakkındaki dini vecibelerinin ne şekilde yapıldığını akılla bilemeyiz. Bizim bu konuda bilgilerimiz Kur’an ve sahih hadislere dayanmak zorundadır. Buna göre;

a) Cinlerin de insanlar gibi imtihana tabi tutulan, ceza ve mükâfatı olan bir varlık türü olduğunu Kitap ve sünnetten öğrenmiş bulunuyoruz. (Misal olarak bk. Enam, 6/130; Rahman suresi, özellikle 31. ayeti; Cin Suresi; Ahkaf, 46/29-32)

b) Fakat, cinlerin sorumluluk alanlarını bilemiyoruz. Çünkü buna dair elimizde bir delil yoktur.

Yaratılışları çok farklı olan cinlerin her konuda insanlar gibi yaşadıklarını söyleyemediğimiz gibi, insanların sorumlu olduğu dinin bütün konularında cinlerin de sorumlu olduklarını da söyleyemeyiz.

Kitap ve sünnetin bir şey demediği konularda bizim de sükût etmemiz şarttır.

Bilmediğimiz milyonlarca konuyu barındıran bilinmezler listesine bu gibi konuları da ekleyebiliriz.

c) Bununla beraber, “Hiç kuşkusuz, mescitler / secdeler Allah içindir. O halde Allah’la birlikte bir başkasına yalvarıp yakarmayın.” (Cin, 72/18) mealindeki ayetten cinlerin de namaz kıldıklarını anlayanlar olmuştur. Ancak bunun doğruluğunu tespit edemedik. Kaldı ki ayette yer alan bu ifade cinlere ait değildir.

Görebildiğimiz kadarıyla, tefsir kaynaklarının hiçbirinde bunun cinlere ait olduğuna dair bir açıklamaya rastlayamadık. Bilakis, tefsir kaynaklarında bu ifade, surenin başında yer alan “De ki: Bana vahiy edildi...” cümlesine atıf olduğu bildirilmiştir.

Buna göre bu ayetin muhatabı Hz. Peygamber (asm)'dir. Ve ayetin manası şöyledir:

(Resulüm!) De ki: bir grup cinlerin (ben Kur’an okurken) beni dinledikleri (bilgisi) bana vahiy edildi.” (Cin, 72/1),

“Ve (yine bana vahiy edildi ki) şüphesiz Mescitler Allah’a aittir. O halde (ey insanlar! Oralarda) Allah ile birlikte hiçbir kimseye / hiçbir şeye yalvarıp yakarmayın / kulluk etmeyin.” (Cin, 72/18)

Bu ayetin böyle anlaşıldığını görmek için tefsirlere bakılabilir. (Misal olarak bk. Taberi, Zemahşeri, Razi, Beğavi, Beydavi, Nesefi, Semerkandi, İbn Kesir, Kurtubi, Bikai, Şevkani, Meraği, İbn Aşur, ilgili yer) 

d) Bazı fıkıh kaynaklarında cinlerin de namaz kıldıklarına işaret eden şu bilgiye yer verilmiştir:

“Namaz kılan kimseler -imam olsun cemaat olsun-, sağa sola selam verirken, sağında ve solunda bulunan insanları, cinleri ve melekleri niyet ederek selam verir. İmam ile cemaat, bu selamla aynı zamanda kendi aralarında da selamlaşmış olurlar.” (Muğni’l-muhtaç, 2/410-412)

Bu ifadede sanki cinlerin de arkada saf tutup namaz kıldıklarına bir işaret sezilebilir. Ama, namaz kılmadıkları halde de oralarda bulunabilirler… Bu bilgi de kitap ve sünnetten kaynaklı bir delile dayanmamaktadır.

Bununla beraber, eğer cinler namaz kılarlarsa abdest almaları da gerekir.

Namaz ilk farz kılındığında, Hz. Cebrail’in Peygamberimiz (asm)'e iki gün namaz kıldırdığı sahih hadislerle sabittir. Namaz kıldığına göre mutlaka abdest de almıştır.

Melekler gibi cinler de ruhanidir. Biri nurdan, bir nardandır. Nuraniler nasıl abdest aldıysa, Niraniler de aynı şekilde abdest alabilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun