Cennetlik biri, cehennemliklerin cennete girmesini isterse ne olacak?

Tarih: 08.06.2022 - 12:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah, cennete giden herkesin tüm dileklerini yerine getirir.
- O halde, cennette bulunan bir kimse, Allah’tan tüm insanları cehennemden çıkarmasını ve cennete koymasını isterse, Allah bunu yapar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, cennete giden herkesin tüm dileklerini yerine getirir.” ifadesinin manası, makul, mümkün ve Allah tarafından uygun görülen istekler demektir.

Yoksa, birisi cehennemden birini cennete almak ister, bir diğeri de birinin cennetten kovulup cehenneme atılmasını isterse, bu istekleri havada kalır. Ve bu tür isteklerde bulunmak gibi bir edepsizliğe de kimse girmez. Çünkü orada ancak şefaat prosedürü çerçevesinde af tahakkuk eder. Bunlar da iman ile vefat ettiği halde günahından dolayı cehenneme girmiş olan müminleredir.

Kur'an’da ifade edildiği üzere, şefaat de ancak Allah’ın izniyle gerçekleşir. Eğer Allah cennetlik bir kuluna cehenneme girmiş bir müminin cennete girmesi isteğini vermişse, demek ki Allah o kulunun şefaatiyle onu affetmiş demektir.

Demek ki, Allah’ın izin verdiği kimseler ancak bu konuda yetkili olur. Yoksa herkesin istediği şekilde bir isteğini dillendirmesi bir saçmalık olur. 

Ayrıca, kâfir olarak vefat edip ebedi cehennemde kalacak olanların oradan çıkması söz konusu olmayacaktır.

Şu halde cennetliğin aklına, ebedi cehennemde kalacak birisi için, cennete girmesi gibi bir istek asla gelmeyecektir.

Özetle, cennete girenlerin canları, sadece cennete ve Allah’ın rızasına uygun olan her şeyi isteyeceklerdir, cennetliklerin canları bunlara aykırı bir istekte bulunmayacak, asla istemeyeceklerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette her istediğimiz olacaksa, top oynamak, ölümü istemek var ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun