Cehennemde ruh, kalp, latife-i Rabbaniye, vicdan, akıl, irade gibi ulvi duygular da acı çeker mi?

Tarih: 17.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yoksa onlar nefis arınıyor, yapılan hataların bedeli ödeniyor diye mutlu ve huzurlu mu olurlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Maddî-manevî her organın ve her donanımın kendine özgü mükâfatı olduğu gibi, kendine mahsus cezası da vardır. Bu ilahî adaletin geniş bir yelpazede cereyan etmesinin bir yansımasıdır.

Örneğin, Allah’a itaat eden bir gözün, bir kulağın cennette hususî bir mükâfatı olduğu gibi, cehennemde de hususî bir cezası vardır.

Keza Allah’a iman eden bir ruh, Allah’ı seven bir kalp, Allah’ı tanıyan, marifetullahta ilerlemiş bir akıl, ona itaat eden bir vicdan cennette hususî bir mükâfata mazhar olur. Kendilerine verilen daha geniş bir bilgi ve marifet ile lezzetleri bire bin katlanır. Buna mukabil, Allah’ı inkâr eden bir ruh, ona düşmanlık eden bir kalp, onu tanımak istemeyen bir akıl, ona isyan eden bir vicdan da cehennemde hususî olarak cezaya çarpılır. Akıl akılsızlığından, kalp körlüğünden, vicdan vicdansızlığından muzdarip olup vicdan azabı çeker...

“Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri: 'Sizi uyaran bir peygamber dâveti size ulaşmadı mı?' diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: 'Evet, bizi uyaran oldu, ama biz onu yalancı saydık ve Rahman hiçbir vahiy indirmedi, siz besbelli bir sapıklık içindesiniz.' dedik. Ve ilave edecekler: 'Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık!'” (Mülk, 67/8-10)

mealindeki ayetler, cehennemlik olanların bütün benlikleriyle vicdan azabı çektiklerini göstermektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kabir azabı var mıdır, varsa bu bedene mi ruha mı yapılacaktır?

İnanmayanlar ahirette nasıl bir ruh hali içinde olacaklar?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun