Allah'ı inkar etmek nasıl sonsuz bir cinayet olur?

Allah'ı inkar etmek nasıl sonsuz bir cinayet olur?
Tarih: 04.11.2012 - 01:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsan bir açıdan çok aciz iken diğer taraftan cinayeti sonsuzdur. "Cinayeti sonsuzdur." ne anlama gelmektedir, insanın hangi özelliklerinden bahseder?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kibrit başı kadar bir ateş parçası, görünüşte kücük olmasına rağmen bir binayı, hatta söndürülmezse bir şehri bir ülkeyi yok edebilir. Azıcık bir zehir bir insanı öldürebilir. Bunların maddi görünüşlerine değil, yaptıkları tahribata bakılır ve ona göre sakınmak gerekir.

Bunun gibi, insan da bedenen ve maddi olarak zayıf, aciz, kusurlu ve küçük olabilir. Ancak yapacağı tahribat ve zulüm büyüktür ve verdiği zarar sonsuzdur.

İşte Allah’ı inkar etmek sonsuz bir cinayettir. Bu nedenle Allah’ı inkar eden bir kişi sonsuz bir cinayet işlemiş olur ve bunun cezası da sonsuz olmalıdır:

- Allah sonsuzdur, ezeli ve ebedidir. Sonsuzu inkar etmek sonsuz bir cinayettir.

- Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri sonsuzdur. Bu kadar delilin inkâr edilmesi sonsuz bir cinayettir.

- Allah’ın nimetleri de sonsuzdur. “Organlarından  hücrelerine, ruhundan hissiyatına kadar; üzerinde seyahat ettiği dünyadan, her nefeste kanını temizleyen havaya kadar; geceden gündüze, güneşten aya kadar; sebzelerden, meyvelere, sütten, bala kadar uzanan sayısız ihsanlara ve nimetlere mazhar bir insan”, bütün bunları inkâr edercesine, Allah’a isyan ederse, bu nimetlere karşı küfran ile mukabele etmiş ve sonsuz bir cinayet işlemiş olur.

- Gerek kendi vücudumuzda görev alan organlar, gerekse bizi kuşatıp her yönden yardımımıza koşan varlıklar çok kıymetli eserlerdir. Bu kadar mucizeleri ve onlara takılan hikmetleri, manaları hiç dikkate almamak, düşünmeye değer bulmamak yine sonsuz bir cinayettir.

- Her varlığın hakikati bir veya daha çok esmaya dayanır. Varlık âlemi İlâhî isimlerin tecellileriyle doludur. Bu varlıkları dikkate almamak, onlarda tecelli eden esmâyı dikkate almama manasına gelir. Bu ise Cenâb-ı Hakk’ın nihayetsiz izzetine karşı bir isyan mahiyeti taşımakla yine nihayetsiz bir cinayet olur.

- Bu varlıklardan en önemlisi insanın kendisidir. Allah’ın bütün isimlerine ayna olan, onun misafiri ve cennetine davetlisi olma şerefine eren, taşıdığı istidadın ulviyetiyle arza halife olan insan, bu üstün mahiyetini ve kabiliyetini küfür ve isyan yolunda harcarsa, kendinde tecelli eden bütün isimlerin tecellilerini şer ve isyan yolunda kullanmış ve böylece o isimlere karşı büyük bir edepsizlik etmiş olur. Bu ise tek başına büyük ve sonsuz bir cinayettir.

- İnkar edenin günahı ve cinayeti sınırlı bir zaman diliminde ise de sınırsız ve sonsuz olan vahdaniyet delillerine ve şahitlerine sonsuz bir cinayettir. Bu da sonsuz azabı gerektirir.

- Küfür sonsuz “Esma-i İlahiyeyi” inkâr ile esmanın müsemması olan Allah’a karşı sonsuz cinayettir.

- Allah’ın insana verdiği akıl, kalp ve vicdan gibi sonsuza yönelik istidatları söndürdüğü ve cehennemi kazandıracak şekilde kötüye kullandığı ve mahvettiği için cinayeti sonsuzdur ve sonsuz azabı gerektirir.

- İman bütün güzelliklerin, saadet ve lezzetlerin kaynağı olduğu için, sahibine ebedi bir saadeti kazandırır. İnkar tam bunun zıddıdır. İnkarın da sahibine ebedi şekavet, felaket ve azabı netice vermesi küfrün iktizasındandır. (bk. Nursi, İşaratu’l-İ’caz, s. 80–81)

Allah’ı inkar edenlerin cehennemde amelinin cezasını çektikten sonra yine merhamet-i ilahiyeye mazhar olarak ateş ile bir nevi ülfet peyda edeceği, önceki şiddetinden azade olacağı ve dünyadaki hayırlı amellerinin mükâfatını göreceği Muhiddin-i Arabi ve bir kısım İslam bilginlerinin görüşleri arasındadır.

- Bediüzzaman Hazretleri de şöyle der:

“Kâfirlerin cehennemde amelinin cezasını çektikten sonra yine merhamet-i ilahiyeye mazhar olarak ateş ile bir nevi ülfet peyda ederek evvelki şiddetinden azade olacağını belirtir. Dünyada yaptıkları iyiliklerin mükafeten merhamet-i ilahiyeye mazhar olacaklarına işaret-i hadisiye vardır.” (bk. İşaratu’l-İ’câz, s. 81–82)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kâfirlerin cehennemde yanmaları adalet midir?
Cehenneme girmek mi, yoksa yok olmak mı daha iyidir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun