Çalıntı olduğunu bildiğimiz bir malı satın almak caiz midir? Hırsızlardan mal satın almak ve almış olduğumuz bu malları kullanmak haram mıdır?

Tarih: 04.09.2006 - 08:44 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sattığı malın haram ve gayrimeşru yoldan elde edilmiş bir mal olduğu bilinen birisinin, bu malını satın almak caiz değildir. Çünkü bu gasbetme, çalma, haksız kazanç elde etme fiillerini teşvik ve bunları yapana yardım anlamı taşır.

Rasulüllah Efendimiz (asm) buyurmuştur:

"Çalıntı bir malı, çalıntı olduğunu bilerek satın alan, onun günahına ve ayıbına ortak olmuş olur."(1)

Satılan şeyin çalıntı olduğuna kesin olarak kanaat getirilirse veya kuvvetli bir ihtimal ile satan kimsenin kendi malı olmadığı herhangi bir vesileyle anlaşılırsa, tabiîdir ki, almamak lâzımdır. Fakat bu durum bilinmiyor, tahmin de edilmiyorsa, satıcının beyanına itimat edilerek parası verilir, satın alınır. Böyle bir malın çalıntı olduğu açığa çıkar, sahibi de belli olursa, esas mal sahibi ödenen meblâğı verdiği takdirde ona iade edilir.

Şayet sahibi de bulunmamışsa ve satıcı da tekrar bulunamamış ise, bu durumda aldığı mal meşruiyyet kazanır.

Bununla beraber, şüpheli yerlerden uzak durmak, takvaya uygun olanıdır.

(1) bk. Beyhakî, es-Sünenü`l-Kübra, V/336; Suyutî, el-Câmius-Sağîr (Feyzu`1-Kadir ile), VI/64; Kenzu`l-Umâl, IV/13 (9258).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun