"... Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya, 21/91) ayetinde neden "biz üfledik" yazıyor?

Tarih: 26.08.2011 - 05:36 | Güncelleme:

Soru Detayı
"İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya, 21/91) - Burada neden "biz üfledik" deniyor?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela şunu belirtelim ki, Kur’an’da Hz. Âdem (as) için de söz konusu edilen “Ruhumuzdan üfledik/üfledim” mealindeki ayetlerde yer alan “ruhumuz”dan maksat, Allah’ın bir parçası olan ruhu değildir. Çünkü "parçaları olan bir varlık olma" Allah’ın vasıflarına terstir.

Ünlü tefsir alimi Kadı Beyzavî’nin de ifade ettiği gibi, Kur’an’da -meal olarak- yer alan “ruhumuz”dan maksat "bizim yarattığımız, bizim mahlukumuz olan ruh" demektir. Ruhun Allah’a izafe edilmesi, ona şeref kazandırmak içindir. Nitekim, “evim, bahçem, kalemim” ifadesinden de bunların “benim” parçam değil, bana ait mülküm olduğunu anlıyoruz.

Biz kelimesi Kur’an’ın bir çok ayetinde yer almaktadır. Örneğin,

“Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.”(Hicr, 15/9)

mealindeki ayette de “biz” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, Allah’ın azametini, büyüklüğünü göstermeye yöneliktir. Ayrıca Allah’ın bin bir isim ve sıfatlarına da işaret eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun