Bir topluluğa giren kişilerin hepsi selam vermeli mi ve cemaatin tamamı selamı almalı mı? Yoksa bir kişinin selam vermesi ve bir kişinin selamı alması yeterli mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (s.a.s)'in selâm ile ilgili hüküm ve talimatı şöyledir:

"Küçükler büyüklere, binekli atlı veya arabalı olanlar yayalara, yürüyenler oturanlara, arkadan gelenler yetişince öndekilere, iki grup karşılaştığı zaman az olanlar çok olanlara önce selam verirler." (Buhârî, İsti'zân, 4-7; Müslim, Selâm, I).

Gruplar arası selâmlaşmada ise, grubun birinden bir kişinin selâm vermesi, diğer gruptan da bir kişinin alması yeterlidir. (Ebu Dâvud, Edeb, 141) Şayet gruptan hiç kimse selâmı almazsa, o grupta bulunan herkes günahkâr olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun