"Bir şey murad ettiğinde O'nun buyruğu 'Ol!..' demekten ibarettir; hemen oluverir." (Yasin, 36/82) ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 24.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yasin suresi, ayet, 82:

"Bir şey murad ettiğinde O'nun buyruğu 'Ol!..' demekten ibarettir; hemen oluverir."

Ayetin Açıklaması:

Zemahşerî, buradaki ifadenin Allah Teâlâ'nın evrendeki egemenliğinin mutlak olduğunu, irade buyurduğu bir şeyi gerçekleştirmek için vasıtaya ihtiyacının bulunmadığını ve O'nun hakkında zorluk, yorgunluk gibi yaratılmışlara ait kusurların düşünülemeyeceğini vurgulayan mecazî bir anlatım olduğu kanaatindedir. (III, 294). Katâde'nin bu âyetin tefsiriyle ilgili olarak Arap dilinde "kün" (ol) demekten daha kolay bir ifade bulunmadığını belirtir. (Taberî, XXIII, 32) Şu halde "kün" kelimesinin basit yapısı da konuyu bizim zihnimize yaklaştırma amacı taşır. (Ayrıca bk. Bakara, 2/117; bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: IV/456.)

Cenâb-ı Hak, ezelde hazırladığı plân gereği, kâinatı bütünlüğü içinde amacına doğru hareket ettirirken, meydana gelecek şeyler ve olaylar için «ol» emri ile tecellide bulunur. Bu, eşyayı veya olayı meydana getirecek sebeplerin oluşup harekete geçmesini sağlar.

Bazı ilim adamlarına göre, «ol emri» mu'cizenin tecellisinde olduğu gibi, sebep ve kanunlar zincirine bağlı olmaksızın tecelli eder ve irâde edilen şey bir anda oluverir. Gerçi bu, Allah'ın sonsuz kudreti dahilindedir; dilerse öyle de olur; ama O'nun koyduğu kanunlar, çizdiği plânlar vardır ve onlar kusursuz şekilde işler ve uygulanır. «Ol emri» belli bir seyir içinde kanun, plân, program ve sebeplerle bağlantı kurarak hedefine ulaşır. Buna «sünnetullah» da diyebiliriz. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, 10/5075.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah’ın "kün" yani "ol" emrini nasıl anlamalıyız?

Allah'ın sebepleri yaratmasının ve çalıştırmasının hikmeti...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun