Allah, neden eşi olmadan çocuk sahibi olamayacağı örneğini veriyor?

Tarih: 04.03.2023 - 08:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah, 6:101 ayetinde "Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir?" Allah isterse "kün" diyebilir ve o da olur da neden eşi olmadan çocuk sahibi olamayacağına dair bu örneği veriyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah zaten ol der o da olur. Bu da yaratmadır. Hâlbuki "oğul" denilince, eşin de olması gerekir. Bu nedenle ayette “Onun eşi olamazken çocuğu nasıl olur? Her şeyi o yaratmıştır.” denilerek oğul isnadının mümkün olmadığını, ancak yaratmanın söz konusu olduğu, açık ve net olarak ifade edilmiştir.

İlgili ayetin meali şöyledir:

“O (Allah), gökleri ve yeri yoktan ve benzersiz şekilde yaratandır. Onun eşi olamazken çocuğu nasıl olur? Her şeyi o yaratmıştır; o her şeyi hakkıyla bilir.” (Enam, 6/101)

Bir önceki ayette müşriklerin, yüce Allah'ın birliğine ve kemaline aykırı düşen batıl inançları reddedilip, onun bu tür yakıştırmalardan münezzeh bulunduğu ifade buyurulduktan sonra, bu ayette de tenzihin gerekçesi açıklanmıştır. 

Buna göre müşriklerin iddialarının aksine, gerek onların uluhiyet isnat ettikleri varlıkları gerekse bütün görünür ve görünmez mevcudatı, gökleri ve yeri kısaca bütünüyle evreni benzersiz bir şekilde yapıp yaratan Allah'tır. Bu durumda herhangi bir varlığı ona ortak koşmak son derece anlamsızdır.

- Allah insanlarla konuştuğuna göre, onların aşina oldukları bir dille, bir temsille konuşması belagatin gereğidir. Yani; Allah burada kendi kudretini değil, insanların rahatlıkla anlayabilecekleri bir misali nazara veriyor.

- Bununla beraber, eğer kudretinin eseri olan bir insanı -haşa- çocuğu kabul etseydi, buna en layık olan Hz. Âdem olurdu.

- Kaldı ki, insanların örfünde bir kimsenin kendi çocuğu olması için o çocuğun annesiyle evli olması gerekir. İnsanlık tarihinde ilahi kudretin bir ürünü olan Hz. Âdem hariç, Hz. İsa da dâhil hiçbir çocuk annesiz olmamıştır.

Madem annesiz çocuk düşünülemez, bu tür vesveselerin kökünü kazımak, işi kökünden hâl etmek için “çocuğa anne olacak bir eşin bile olmadığı” gerçeği aklın gözüne sokulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun