Bir Rock Market açmanın fıkhi yönden sakıncası var mıdır?

Tarih: 15.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dini, gerek inanç ve ibadet esasları, gerekse sosyal hayat ve ahlâk ilkeleri itibariyle, fert ve toplum olarak insanın yaratılışına uygundur. Fıtrat dini olan İslam'ın, insanın fıtrat gereği olan ihtiyaç ve arzularının karşılanmasına önem vereceği açıktır. Bu itibarla, insanın maddi/bedensel ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını mubah gördüğü gibi, ruhi-manevî, bedîî-estetik ihtiyaç ve arzularının karşılanmasını da aynı şekilde mübah görmüştür.

Ruhi ihtiyaçlardan olan müzik, İslam bilginleri tarafından çokça tartışılan ve hakkında lehte ve aleyhte çok şey söylenen konular arasında yer alır. Müzikle ilgili her iki tarafın öne sürdüğü gerekçeler birlikte düşünüldüğünde müziğin mutlak olarak yasaklanmadığı, aksine mübah kılındığı sonucuna ulaşılır.

Kur'an ve sünnette de müzik dinlemenin haram olduğunu ve müzik dinleyenlerin günahkâr olacağını ispata yetecek yeterli malzeme bulunmadığı açıkça görülmektedir.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz nikâhın duyurulması için def çalınmasını öğütlemiştir (bk. Tirmizi, Nikah, 6).

Yine bir bayram günü Hz Âişe'nin yanında def çalıp türkü söyleyen iki cariyeye söz söylemek isteyenlere "Bırakın bu gün bayramdır." diye müsaade etmiştir. (bk. Müslim, Îydeyn, 16).

Bütün bunları göz önünde bulunduran fıkıhçılar, düğünlerde ve bayramlarda insanların haram sözler söylemeden ve haram işler işlemeden def çalıp, türkü söyleyip oynayabileceklerini ve eğlenebileceklerini söylemişlerdir.

Ancak bir kadının özelliklerini tasvir eden, haramları güzel gösteren, cinsel duyguları tahrik eden ve mahremlik kurallarına riayetsizlik gibi davranışlar ise günahtır.

Sonuç olarak; İslam Dini müzik konusunda ayrıntılı ve özel hüküm koymak yerine, genel ilke ve amaçları belirlemekle yetinmiştir. Bu itibarla dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmaması, haramların işlenmesine götürmemesi, başkalarının haklarını ihlal etmemesi gibi şartlar göz önüne alınarak, milli ve manevi duyguları coşturan müziğin çalınmasında, dinlenmesinde bir sakınca yoktur.

Söz konusu ettiğiniz market yukarıdaki esaslara uygun çalıştırıldığı takdirde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, yukarıdaki esasları uygulamakta tereddüt içinde iseniz, bu faaliyetten uzak durmanız daha iyi olur.

(Diyanet İşleri Başkanlığı)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun