Bir Müslümanı öldürmek, dünyanın yok olmasından daha mı kötü?

Tarih: 21.11.2023 - 12:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir Müslümanı öldürmenin dünyanın yok olmasından daha kötü olduğu şeklinde bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet bu anlamda bir hadis-i şerif şöyledir:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Allah katında dünyanın yok olması, bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. (1)

Demek ki, bir müminin öldürülmesi Allah Teala katında dünyanın yok olmasından daha büyük bir olaydır ve daha kötüdür.

Bir Müslümanın öldürme cinayetinin büyüklüğü şu ifadelerle iyice pekişmektedir:

“Gökte ve yerde olanların tümü bir mümini öldürmek için işbirliği yapsalar Allah onların hepsini yüz üstü cehenneme yollar.”(2)

Cenab-ı Hak “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”(3) buyurmuş, bir mümini, mümin olduğu için kasten öldüren kişinin gazaba uğramış ve lanetlenmiş olarak ebediyen cehennemde kalacağını bildirmiştir.(4)

İnsanlar arasında kıyamet günü görülecek ilk davanın kan dökmekle ilgili davaların olması da(5) haram kan dökmediği müddetçe müminin, dini hususunda bir genişlik içinde olmaya (Allah’ın rahmetini ummaya) devam etmesi de(6) bir başka açıdan konunun ehemmiyetini aydınlatmaktadır.

Resul-i Ekrem (asm), Müslümanların birbiriyle savaşmalarının küfür olduğunu söyleyerek(7) böyle bir davranışın imanı zedelediğini belirtmiştir.

İbn Hacer, buna küfür denmesinin ya mübalağa yoluyla insanları iyice sakındırmak ya da bu davranışın kâfirlere mahsus bir davranış olduğuna dikkat çekmek için olduğunu belirtmiştir.(8)

Can konusunda hak ihlalleri cinayetten ibaret değildir. Yaralama olayları da bu kısma dâhildir. Hz. Peygamber’in (asm) orduyu düzenlerken elindeki çubuğuyla bir Müslümanın canını acıtmasına karşı, elindeki çubuğu ona verip “Al sen de bana vur.” demesi,(9) bu konuda en küçük görülebilecek bir hak ihlalinin dahi kabul edilmeyeceğini ve mutlaka helalleşilmesi gerektiğini ispatlamaktadır.

Kaynaklar:

1) Tirmizî, Diyat, 7; Nesâî, Muharebe, 2.
2) Tirmizî, Diyât, 8.
3) Maide 4/32.
4) Nisa 4/93.
5) Buhârî, “Diyât”, 1; Müslim, “Kasâme”, 28.
6) Buhârî, “Diyât”, 1.
7) Buhârî, “Fiten”, 8; Müslim, “İmân”, 64.
8) İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 13/27.
9) Buhari, “Diyat”, 2, “Fiten”, 10; Müslim, “Fiten”, 14.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun