Bir kimsenin işlediği günahlar yüzüne tecelli eder mi?

Tarih: 07.01.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır! Eski ümmetlerde günah işleyenlerin bu günahları yüzlerine yansıtıldığına dair bilgiler vardır. Ancak, Hz. Muhammed (a.s.m)'in ümmetinde böyle bir şey yoktur.

Aslında, o eski milletlerdeki durumun da bir yorumu olsa gerekir, diye düşünüyoruz. Çünkü din bir imtihandır, imtihanlarda ise gizlilik esastır. Akla kapı açılır, fakat iradesi, özgürlüğü elinden alınmaz. Eğer suç işleyenlerin bu günahı alınlarında olduğu gibi yazılsa, bu imtihan sırrına aykırı olur.

Bununla beraber, takva sahibi kimselerin simasındaki bazı güzelliklerin yansıması, eskiden beri kabul görmüş ve bazı realitelerle desteklenmiş bir husustur. Nitekim Fetih suresinin son ayetinde yer alan "Onların yüzlerinde secdenin izleri vardır." mealindeki ifadeden bunu anlamak mümkündür.

Buna göre, secdenin izi varsa, secdesizliğin de izi vardır. Allah'a itaat edenlerin simasında belirleyici bir alamet oluyorsa, Allah'a isyan edenlerin simasında da belirleyici bir manzaranın oluşması makul görülebilir. Nitekim farklı insanların farklı simasının olduğu halk arasında adeta nurlu bir ferasetle teşhis edilmektedir.

Fakat şunu asla unutmamak gerekir ki, böyle bir alameti bir simge halinde değerlendirmek, insanları böyle bir kalıba sokmak çok yanlıştır. Bu olumsuz veya olumlu manzara her zaman gözle görülen bir alamet olarak kabul edilemez. Teni beyaz bir günahkarın siması, bir takva sahibinin simasından daha parlak olabilir. Yine, beslenmesini güzel yapan zengin bir fasıkın yüzü, düzgün gıda alamayan fakir bir takvalının yüzünden daha parlak olabilir.

Ancak şu da bir gerçektir ki; kıyamet gününde yüzlerin bir kısmı parlak, bir kısmı ise simsiyah kesilir. İşte ahirette çok açık olarak ortaya çıkacak bu manzaranın bir kısım yansımalarının dünyada olması imkân dâhilindedir. Ve pek çok örneği de vardır. Fakat buna bakarak değil, bizzat hayat çizgisinde takip edilen yola bakarak insanları tanımak mümkündür.

Allah'a itaat edenlerle isyan edenler bir olur mu? İrfan ve izan ehli boşuna:

"Bir tek istikamet/Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hareket etmek, binler keramete tercih edilir." dememiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun