Bakara sûresi 228. âyetin bağlamında, kadının erkeğe göre durumunu açıklar mısınız?

Tarih: 24.08.2006 - 05:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."(Bakara, 2/228) Burada "erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı var" derken kastedilen nedir?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili ayetlerin mealleri şöyledir:

"Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç âdet süresi beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri, kendilerine helal olmaz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, gizlemezler. Kocaları da barışmak istedikleri takdirde o süre içersinde onları geri almaya daha layıktırlar. O kadınların, üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de hakları vardır. Yalnız erkekler için, onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara, 2/228)

"Erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler. Çünkü bir kez Allah birini diğerinden üstün yaratmış, bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar..." (Nisa, 4/34),

"Ve aldığnız kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğu ile verin..." (Nisa, 4/4),

"Ve eğer bir kadını bırakıp da yerine diğer bir kadın almak istiyorsanız, öncekine yüklerle mehir vermiş bulunsanız da içinden bir şey almayın..." (Nisa, 4/20),

"Kadınlarınız arasında her yönden âdil davranmaya ne kadar düşkünlük gösterseniz de yine güç yetiremezsiniz. Bari (birine) büsbütün meyledip de ötekini askıda kalmış gibi bırakmayın..." (Nisa, 4/129)...

Şimdi bu hükmün geneli içinde şu da anlaşılıyor ki nikah esnasında mehir belirlenmemiş ise mehr-i misil de gerekir.

Bununla birlikte, erkekler için kadınlar üzerinde fazla bir derece vardır. Evlenme amacında erkekler kadınlara ortak olmakla birlikte üzerlerinde bulunurlar, onları ve ellerindekini gözetir, muhafaza ederler, onları yönetir ve harcamada bulunurlar. Ailenin yükünü erkekler çekerler. Erkeklerin bu gibi yönlerden yerine getirecekleri fazla yükümlülüğe karşılık, üstünlük ve dereceleri de fazladır; fakat bunu kötüye kullanmamalıdırlar.

Allah azizdir (çok güçlüdür), hakimdir (hüküm ve hikmet sahibidir). Hükümlerine karşı gelenlerden intikamını alır ve onun hükümleri hikmetlerle ve yararlı şeylerle doludur.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Nisa suresi 34. ayette bir kısmının diğerine üstünlüğü, erkeklerin ...

- Kadının aile içerisindeki sorumlulukları ve kocasına karşı görevleri nelerdir?

- Dinimizde eşlerin (karı kocanın) birbirine karşı vazifeleri / sorumlulukları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun

BENZER SORULAR