Ayette geçen, arınan kelimesiyle kastedilen nedir?

Soru Detayı

“Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse muhakkak ki kurtuluşa erer.” ayetinde geçen arınan kelimesiyle kastedilen tam olarak nedir?
- Ayetteki arınmak kelimesi maddi temizlik anlamında yani abdest falan gibi bir şey midir, yoksa günahlardan tövbe etmek temizlenmek anlamında mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetlerin mealleri şöyledir:

“Doğrusu arman ve rabbinin admı anıp namaz kılan kurtuluşa er­miştir.” (A’la, 87/14-15)

"Arınan" diye tercüme ettiğimiz "tezekkâ" fiili, "insanın nefsini kontrol altına alması, her türlü şirk ve günahtan uzaklaşması, Allah'ın birliğine iman edip dinin emir ve yasaklanın yerine getirmesi" anlamına geldiği gibi "zekât vererek arınmak" manasına da gelir.

Ancak Mekkî sûrelerde yer alan "zekât" tabirleriyle (Zâriyât, 51/19; Meâric, 70/24) hükümleri etraflı olarak açıklanmış zekât değil, mutlak anlamıyla mâlî içerikli dinî görevler kastedilmiştir. Çünkü kurumsal anlamda zekât Medine döneminde farz kılınmıştır. (bk. Tevbe, 9/103)

Şu halde ayetteki "tezekkâ" kelimesi;

- Hem malı haramlardan ve kul haklarından
- Hem de nefsi günah kirlerinden arındırmayı ifade eder.

Ayrıca ayette, Allah'ın adını anan ve namaz kılan kimsenin kurtuluşa ereceği bildirilmiştir.

Ancak burada geçen, "namaz kılma" olarak çevirdiğimiz "salla" fiiliyle ilgili farklı yorumlar yapılmıştır.

Bazı müfessirlere göre bundan maksat bilinen beş vakit namazdır; bazılarına göre bayram namazı, bir kısmına göre de "salât" kelimesinin sözlük anlamı olan duadır. (Taberî, ilgili ayetin tefsiri)

Allah ezeli ilmiyle bütün bu manaları ve ayetin ruhuna uygun başka manaları da kastetmiş olabilir. Biri diğerine engel değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Günah işleyen kişi tövbe etmekle günahlarından kurtulabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
477 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun