Aslan, kaplan, çita ve kedi benzerliği evrime delil midir?

Tarih: 29.10.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mandalina, portakal veyahut kedi, aslan, kaplanın birbirine benzemesi ataların bir olduğunu ve evrim geçirdiklerini göstermez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır. Göstermez.

Canlılarda dış benzerlik değil, genetik yapı benzerliği esastır. Dış yapı itibariyle kurbağa yumurtaları, yılan yumurtaları ve hatta timsah yumurtaları birbirine benzer. Bazı bitki tohumlarını birbirinden ayıramazsınız. Mesela kiraz çekirdeği ile vişne çekirdeğini birbirinden ayırmak adeta mümkün değildir. Ama her birisinin genetik yapısı farklı olduğu için, hangi bitkinin veya canlının genetik yapısı, o tohumda veya yumurtada şifrelenmişse, o bitki veya o canlı meydana getirilir.

Genetik yapıda, bir başka ifade ile canlılar aleminde esas olan genetik benzerliktir. Dış şekil benzerliği ilmî çalışmalarda dikkate alınmaz. Bizim normal hayattaki uygulamalarımızda da öyle değil midir?

Mesela elinizde aynı tip ve kapasitede birbirine benzer iki flaş disk var. Burada mesele bunların dış benzerliği değil, içlerine yüklenmiş olan bilgi önemlidir. Siz bu flaş diskin birisine tarihi konuları, diğerine de fiziki konuları yüklemiş olsanız, bu ikisinin dış benzerliğinden dolayı aynı şifreleri ve konuları ihtiva ettiğini iddia edebilir misiniz?

Şayet böyle bir iddiada bulunsanız bu bilimsel olur mu?

Elbette olmaz.

İşte kedi de aslan da veya portakal da mandalina de dış görünüş itibariyle birbirine benzer olmakla beraber, ihtiva ettikleri genetik yapı farklıdır. Allah, kediden kedi, portakaldan portakal yaratmaktadır.

Aslında burada cerbeze yapılıyor. Yani el çabukluğu ile insanlar yanlış yönlendiriliyor. Zira  evrimcilerin başlangıçtaki iddiaları şuydu:

Bir canlı normal hayatını devam ettirirken, mesela aslan normal hayatına devam ederken, çevre şartları değişiyor. Yani, iklim değişiklikleri gibi, kuraklık veya çok soğuk çevre şartları, bu aslanın burada yaşamasını imkansız hale getirdiği için, bu aslandan yavaş yavaş değişme ile yeni çevre şartlarına uyan kedi hâsıl oluyor. Tabii değişen çevre şartlarına uyan kedi hayatta kalacak, yeni çevre şartlarına uyamayan aslan ortadan kalkmış olacaktır.

Peki, hadise böyle midir? Yani, yeni çevre şartlarında meydana gelen canlının atası olarak kabul ettikleri canlı ortadan kalkmış mıdır?

- Hayır.

Ata olarak kabul edilen canlılar, yeni çevre şartlarında yaşadıklarına göre, bunların değiştiğine delil nedir?

Aslandan kedi meydana geliyor mu?
- Hayır.
Kediden aslan hasıl oluyor mu?
- Hayır.
Peki, aslanın değişerek kediyi meydana getirdiğine ait bir delil var mıdır?
- Hayır.
Peki, elde hiçbir delil yokken, kedinin atasının aslan olduğuna neye göre hükmettiniz?

- ...

Cevabını biz verelim:

- Evet, ellerinde canlıların birbirinden meydana geldiğine ait hiçbir delil yoktur. Fakat insanları, özellikle gençleri bu yolla kandırmaya ve şartlandırmaya son sürat devam etmektedirler.

Peki, bunu niçin yapıyorlar?

- Varlıkların sebeplerle birbirinden meydana geldiğini iddia ederek, bir yaratıcı devreden çıkarıyorlar. Yani, gençleri imansız ve ateist yaparak kendi emellerine alet etmeye çalışıyorlar.

Allah’ı bilen ve ahretin varlığına inanan bir kimse O’na karşı bir takım sorumluluklarının ve mükellefiyetlerinin varlığını anlayacak. Haramı-helali tanıyacak. Yaptığı her hareketin ahrette mutlaka bir karşılığının olduğunu bilecek ve davranışlarını ona göre tanzim edecektir. Gayrimeşru yollara sapmayacak ve sapıttırılamayacaktır.

Elbette böyle bir genci terörist ve anarşist yaparak devletine ve milletine düşman hale getiremeyecekler ve uyuşturucu müptelası yapamayacaklardır.

İşte işin altında yatan aslında budur.

Yoksa onlar kendileri de biliyorlar ki, evrim konusunda iddialarının hiçbir aslı ve esası yoktur.

Demek ki, Cenab-ı Hak'ın yarattığı bu mükemmel mahlukatın birbirine benzemesi gerekçesi ile tesadüf veya evrim gibi mesnetsiz ve çürük şeylere havale etmek cehaletin en bariz şeklidir.

Bu nihayetsiz müzeyyen, süslü, nizamlı ve intizamlı masnuatı görüp, bakıp, istifade edip sonra evrim vb. şeylere havale etmek Allah'ın nimetlerini tahkirdir, hafife almaktır.

Sanatlı bir eser elbette sanatkarı icap eder. Selimiye camisinin sütun ve tuğlalarının birbirine benzerliği, kendi kendine veya biri diğerinden meydana gelmiş fikrini oluşturmadığı gibi, bu fikri savunmak da hak ve hakikate aykırıdır.

Böyle basit bir eser bile bir ustasız olamayacağına göre, son derece mükemmel ve sanatlı olan kainatı ve içindekileri, sebeplere, evrime, tesadüfe vermek ondan sonsuz derece daha gülünç ve çirkindir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Evrim teorisinin bilimsel değeri var mı?
Evrim.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun