Amel cenneti nedir?

Tarih: 04.10.2017 - 00:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Muhakkiklerin anlattıklarına göre, amel cenneti yüz derecedir. Her bir derece de yüze bölünmüştür.
- Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmeti bu derecelerde olurlar. Aynı zamanda bu yüz derece, cennetin her bir katında vardır. (Envarü’l-Aşıkin)
- Bu bilgiler doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahih hadis kaynaklarında bu anlama gelecek bir rivayet bulamadık. Ancak "cennette yüz derece bulunduğu" konusunda sahih hadisler vardır:

Konuyla ilgili bazı hadisler ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Allah yolunda cihad edenler için Allah Teala cennette yüz derece hazırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır." (Buhârî, Cihâd 4, Tevhîd 22. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 18)

"Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, resûl olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıp razı olan kimse cenneti hak eder."  Bu söz Ebû Saîd'in çok hoşuna gitti ve:

"Ya Resûlallah! Bu sözü bana tekrarlasanız." dedi. Peygamber Efendimiz sözünü tekrarladı; sonra da şöyle buyurdu:

"Bir başka haslet daha vardır ki, onun sayesinde Allah kulunu cennette yüz derece yükseltir. Her bir derecenin arası da yerle gök arası kadardır."

Ebû Saîd: “O haslet nedir, ya Resûlallah?” diye sordu. Hz. Peygamber:

"Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihaddır." buyurdu. (Müslim, İmâre 116; bk. Nesâî, Cihâd 18)

Bir kimsenin cennete girebilmesi için gerekli olan ilk şart, kâmil bir imandır. Bu imanın gerektirdiği amelleri yerine getirmek ise imanın kemâlinin delili olup, kişinin cennete girmesini kolaylaştırdığı gibi, cennetteki derecesini de yükseltir.

İman edip de o imanın gerektirdiği amelleri yerine getirmeyenler, büyük günah işlemiş olurlar. Günahlar, derecelerine ve çeşitlerine göre, kişinin doğrudan cennete girmesine engel teşkil eder. Fakat imanın esaslarına gönülden inanan bir kimse ebedî olarak cehennemde kalmaz; neticede cennete girer.

Allah'ın Rab olduğuna inanmak ve O'ndan razı olmak, kazasına, kaderine, hayrın ve şerrin O'ndan geldiğine, acı tatlı her şeyin Allah'tan olduğuna inanıp rıza göstermeyi, hiçbir şekilde itiraz etmemeyi gerektirir.

İslâm'a din olarak inanıp rıza göstermek ise, İslâm'ın kanunlarına, emir ve nehiy cinsinden olan bütün hükümlerine iman edip, bunları tam bir gönül rahatlığı ve kalp huzuru içinde kabullenip teslim olmayı gerekli kılar.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın elçisi olduğuna iman edip ondan razı olmanın gereği de peygamber vasfıyla söylediği sözleri, yaptığı işleri ve bütün davranışlarını din kabul edip, onlara tam olarak uymak ve itaat etmektir.

İşte bütün bunları yerine getiren bir mümin cenneti kesinlikle hak etmiş olur. Böyle bir kimse dünyada iken de cennette sayılır; çünkü o bu vasfıyla bütün kötülüklerden uzak duran kâmil bir mümin, örnek bir insan olma özelliğini taşıyor demektir. Esasen Rabbinin makamından, insanların hesap vermek üzere durdukları yerden korkan kimseye iki cennetin olduğu Kur'an'ın bize bildirdiği bir gerçektir. (Rahman, 55/46) Bunun birinin dünya cenneti diğerinin ise ebedî hayattaki cennet olduğu müfessirlerce ifade edilir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in bu gerçeği ifade etmesi hadisin ravisi Ebû Saîd'in çok hoşuna gidince, bu sözlerin ve bu müjdenin onun ağzından bir kere daha tekrarını istemişti.

Ebû Saîd'in kendisinin adını vererek "Bu söz Ebû Saîd'in çok hoşuna gitti" demesi, "Benim hoşuma gitti." demesinden daha güçlü ve daha beliğ bir ifadedir. Arap dilinde buna iltifat denir.

Bu defa Resûl-i Ekrem önceki sözünü tekrar etmenin yanında daha büyük bir müjde verdi. Bir haslet, yerine getirildiği takdirde insanı cennette yüz derece birden yükselten bir amel, bir eylem vardı. Üstelik cennetteki her bir derecenin arası da yerle gök arasındaki mesafe kadardı. Ebû Saîd'in bu son derece üstün ve faziletli amelin ne olduğunu sormaması düşünülemezdi.

Nitekim o bunu öğrenmek istedi ve Resûl-i Ekrem Efendimiz de hiçbir iş ve eylemle denk ve eşit olmayan Allah yolunda cihad olduğunu, iki veya bazı rivayetlere göre üç defa tekrarlayarak kendisine bildirdi.

Böylece, cihadın ne kadar büyük ve faziletli bir iş olduğunu tekrarlamış ve bu vesileyle bir kere daha cihada teşvik etmiş oluyordu.

Buna göre:

- Allah yolunda cihad edenler cennette en üstün dereceye sahip olacaktır.

- Cennet, çeşitli derecelere ve tabakalara ayrılmıştır.

- Cennete girmenin temel şartı sağlam bir imana sahip olmaktır.

- İmanın gerektirdiği amelleri işlemek, kişinin cennete girmesinin ve cennette derece ve makamlar elde etmesinin vesilesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette yüz derece vardır, hadisi sahih midir?
Cennetin dereceleri Kuran ayetleri kadar var mı?
Cennetin tabakaları hakkında bilgi verir misiniz? Cennetin kaç ...
En faziletli, en sevaplı ameller nelerdir? Sevabı en büyük beş hayırlı ...
Adn cenneti ile Firdevs cenneti arasındaki fark nedir? Adn cennetine ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun