Allah'ın, Hz. Adem'e neden çocukluğunu yaşatmadığını yorumlar mısınız?

Tarih: 21.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bunun bizim anlayacağımız bir tarafı var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Çocukluk, anne rahminde meydana gelen bir sürecin devamıdır. Hz. Âdem (as) ise, doğrudan Allah’ın kudretiyle topraktan yaratılmıştır; onun için çocukluk devri söz konusu olmamıştır.

Topraktan doğrudan yaratılma durumu, çocukluk devresine meydan vermediği gibi, herhangi bir bakıcısı, terbiyecisi olmaması da -hikmet açısından- bu sürece imkân vermemektedir.

Kur'an'da insanın yaratılışı ile ilgili ifadeler farklılık arzetmektedir. Bu değişik ifadelerde insan; toprak, kokuşmuş çamur, yapışkan çamur ve değersiz su olarak tanımlanmış veya pişmiş bir çamurdan yaratıldığı vurgulanmıştır. Âlimler, bunun bir tezat olmadığını, aksine insanın değişik yaratılış safhalarına birer işaret olduğunu dile getirmişlerdir. (bk. el-Hazin, VII/139) Bu safhaların her birisi bir üst safhaya göre bir küçüklük ve de çocukluk devresi sayılabilir. Buna göre;

 "Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ‘Ol!’ dedi ve oluverdi." (Al-i İmran, 3/59)

ayetinde, insanın asıl menşeine;

"Şüphesiz, biz, onları (insanları) yapışkan bir çamurdan yarattık." (Saffat, 37/11)

ayetinde ise toprağın suyla karıştırılıp yapışkan bir madde hâline geldiği ikinci safhasına;

"And olsun biz, insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık." (Hicr, 15/26)

ayetinde de üçüncü safhasını teşkil eden kokmuş siyah bir çamur olarak şekillenmiş durumuna;

“Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (Rahman, 55/14)

ayetinde ise dördüncü ve yaratılışının en son safhası olan "pişmiş bir çamura benzeyen bir balçık" şekline işaret edilmiştir. (bk. Taberî, VIII/cüz. 14, s. 28; Savî, IV/154; Niyazki Beki, Rahman Suresi ilgili ayetin tefsiri.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun