Hz. Adem ile Hz. Havva, doğduklarında kaç yaşındaydılar?

Tarih: 04.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İlk yaratıldıklarında bebek miydi, çocuk muydu yoksa ergen bir insan mıydılar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem (as) ile Hz. Havva'nın, bir anneden doğması gibi bir durum yoktur.

Çocukluk, anne rahminde meydana gelen bir sürecin devamıdır. Hz. Âdem (as) ise, doğrudan Allah’ın kudretiyle topraktan yaratılmıştır, onun için çocukluk devri söz konusu olmamıştır.

Topraktan doğrudan yaratılma durumu çocukluk devresine meydan vermediği gibi, herhangi bir bakıcısı, terbiyecisi olmaması da -hikmet açısından- bu sürece imkân vermemektedir.

Kur'an'da insanın yaratılışı ile ilgili ifadeler farklılık arzetmektedir. Bu değişik ifadelerde insan; toprak, kokuşmuş çamur, yapışkan çamur ve değersiz su olarak tanımlanmış veya pişmiş bir çamurdan yaratıldığı vurgulanmıştır. Âlimler, bunun bir tezat olmadığını, aksine insanın değişik yaratılış safhalarına birer işaret olduğunu dile getirmişlerdir. (bk. el-Hazin, VII/139) Bu safhaların her birisi bir üst safhaya göre bir küçüklük ve de çocukluk devresi sayılabilir. Buna göre;

"Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ‘Ol!’ dedi ve oluverdi." (Al-i İmran, 3/59)

ayetinde, insanın asıl menşeine;

"Şüphesiz, biz, onları (insanları) yapışkan bir çamurdan yarattık." (Saffat, 37/11)

ayetinde ise toprağın suyla karıştırılıp yapışkan bir madde hâline geldiği ikinci safhasına;

"And olsun biz, insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık." (Hicr, 15/26)

ayetinde de üçüncü safhasını teşkil eden kokmuş siyah bir çamur olarak şekillenmiş durumuna;

“Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (Rahman, 55/14)

ayetinde ise dördüncü ve yaratılışının en son safhası olan "pişmiş bir çamura benzeyen bir balçık" şekline işaret edilmiştir. (bk. Taberî, VIII/cüz. 14, s. 28; Savî, IV/154; Niyazki Beki, Rahman suresi 14. ayetin tefsiri)

Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesiyle ilk insan Hz. Âdem (as)'dir. Cenab-ı Hak onu yaratırken toprak unsurunu tercih etmiş, ondan yaratmış, daha sonra da ruh vermiştir. İlahi hikmet, hem Hz. Âdem (as)'e bir can yoldaşı olması hem de insan nevinin üreyip çoğalması için Havva validemizi yaratmıştır.

Nisa sûresinin 1. ayet-i kerimesinde bu yaratılış, "O insandan eşini vücuda getirdi." mealindeki cümlesiyle ifade edilir.

Meşhur tefsirlerde bu ayet açıklanırken şöyle denilir:

Cenab-ı Hak, Havva'yı Hz. Âdem (as)'in sol kaburga kemiğinden yarattı. O sırada Hz. Âdem (as)'i hafif bir uyku tuttu. Bir müddet sonra uyandığında Hz. Havva'yı gördü. İlk anda şaşırdı, sonra çok sevindi. Kalbi hemen ona ısındı ve aralarında bir ünsiyet ve ülfet meydana geldi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun