Allah tek olmak zorunda mıdır?

Tarih: 09.04.2013 - 00:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bunu felsefi ya da belki de bilimsel olarak açıklayabilir misiniz?
- Kur'an'da, "kainatta karmaşa olur" diyor, bu son derece mantıklı bir açıklama. Başka hangi akıl yürütmeleri söz konusu olabilir?
 - Kur'an-ı Kerim'de açıklanan "kainatta karmaşa olurdu" delilinden başka, hangi akıl yürütmeleri ileri sürülebilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Allah tek olmak zorunda mıdır?” veya “Allah neden tek olmak zorundadır?” sorusu, akıl ve mantığı zorlayan bir sorgulama biçimidir. Herhangi birimiz, kendimiz için aynı soruyu sorsak ne kadar makul olabilir? Mesela: “Ben niye buyum da şu değilim?” veya “Ben babamın erkek oğlu olmak zorunda mıyım?” diye sorsak, bu abesle iştigaldir. Çünkü realiteler ihtimal değil birer vukuattır. Vukuat ise, olduğu gibi kabul edilmek zorundadır. Yoksa: “Şu güneş tek olmak zorunda mıdır?” diye sorarsanız, -başka bir ihtimali olmayan bir gerçekle oynamak istediğiniz için- aklı hafife almış olursunuz.

Sorunun diğer kısmını şu şekilde açıklayabiliriz:

1) Her şeyden önce Allah birdir, bir olduğu halde kendine “iki-üç” diyebilir mi?

2) Şimdiye kadar gelen bütün peygamberlerin “Allah’ın birliği” konusunda ittifak etmeleri, bunun tartışılmaz bir hakikat olduğunu gösterir.

3) “Şayet gökte ve yerde, Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu.” (Enbiya, 21/22) mealindeki ayette tevhid hakikati, (bütün kâinata birden bakan) sırr-ı vahidiyet penceresinden gösterilmiştir. Kâinatın konumuna toptan bir bakış açısıyla dikkat çekilmiştir.

4) “İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor: İki adam var, bunlardan birincisi, birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiç bir olur mu? Olmaz elhamdülillah! Fakat çokları bu gerçeği bilmezler.” (Zümer, 39/29) mealindeki ayette (atomlardan en büyük gök ünitesine kadar tek tek, her bir ferdin yanında bizzat ilim ve kudretiyle hazır ve nazır olduğunu ifade eden) sırr-ı ehadiyet penceresinden varlıkların her ferdinin durumuna dikkat çekilmiştir.

Buna iki ayetin verdiği derse göre, -söz gelişi- iki ilahın olması durumunda bütün kâinatın toptan nizamı bozulacağı gibi, hiçbir insanın, karıncanın da huzur ve güveni kalmazdı. Atomların da galaksilerin de nizam ve intizamı altüst olurdu.

5) Risale-i Nur Külliyatı'nda onlarca tevhid delili zikredilmiştir. O harika eserlere bakılabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sesli ve görüntülü videolar...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun