Allah, saçına saç ekleyene lanet mi etmiş?

Tarih: 18.09.2022 - 17:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Allah saçına saç ekleyen ve eklemek isteyen kadınlara lanet etmiştir, anlamında bir hadis var mı, varsa sahih mi?
- Bu işle uğrasan akrabalarım var.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah saçına saç ekleyen ve eklemek isteyen kadınlara lanet etmiştir." anlamındaki hadis sahihtir.(1)

Hz. Peygamber (asm) döneminde bazı kadınların çeşitli sebeplerle saçlarına saç eklettikleri rivayet edilir. Bunu, Resulullah’a sorulan bazı sorulardan anlamaktayız. Nitekim bir kadın, yeni evlenen kızının hastalık sebebiyle saçının döküldüğünü, onun saçına saç ekletip ekletemeyeceğini sormuş; fakat Allah Resulü (asm) saçına saç ekleten ile bu ekleme işini yapan kuaförlere Allah’ın lanet ettiğini söyleyerek buna izin vermemiştir.

Bu hadisten hareket eden İslam alimlerinin çoğu, saça insan saçını eklemeyi haram kabul etmişlerdir. Ancak bazı alimler, insan saçı dışında, yün, ip, ipek vb. şeylerden yapılma yapay saçları eklemede/peruk takmada bir mahzur görmemişlerdir.(2)

Nitekim Saîd b. Cübeyr ve Ahmed b. Hanbel, insan saçı dışında iplik ve yünden mamul suni saç eklemede bir sakınca olmadığını söylemişlerdir.(3)

Bu yasağın; insanın yaratılışını değiştirmeye(4) yönelik bir müdahale olarak değerlendirilmesi(5) veya Yahudi kadınlara benzeme endişesiyle getirilmiş olması muhtemeldir.

Nitekim Hz. Muaviye, saça saç ekletme işini ancak Yahudilerin yapacağını, onların kadınlarının bu şekilde saç edindikleri için helak olduklarını söylemiştir.(6)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kendi saçımı peruk yapıp takmam caiz mi?

Peruk kullanmak

Dipnotlar:

1) Buhârî, Libâs 83; Müslim, Libâs ve Zînet 115; İbn Mâce, Nikâh 52; Ebû Dâvûd, Tereccul 5.
2) Nevevî, Şerhu Müslim, VII, 236; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XVII, 35; ‘Aynî, Umdetu’l-kârî, XXII, 64; Hatipoğlu, Haydar, Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, İstanbul 1982, V, 476-77.
3) Ebû Dâvûd, tereccul 5.
4) Nisâ, 4/119.
5) Nesâî, zînet 23.
6) Mâlik, Şa‘r 2 (s. 947); Buhârî, Libâs 83; bk. Yusuf Ziya Keskin, Hz. Peygamber (s.a.s.) Döneminde Saç Bakımı, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 16, Sayı 26, Temmuz–Aralık 2011.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun