Allah, (haşa) Arap tanrısı mı?

Tarih: 25.06.2015 - 02:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ateistlere göre Allah (c.c), Zeus gibi bir efsanedir ve sadece Araplara gelmiştir.
- Böyle diyenlere ne cevap vermeliyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Allah’ın sadece Araplara gelmesi” ne demektir? Allah peygamber mi ki onun için bu cahilce ifade kullanılıyor? Allah nereden nereye gelmiş?

Zeus, Yunanlıların uydurduğu bir puttur. Ne bir peygamberliği vardır, ne bir kitabı vardır... Bazı insanların kafasının dışında hiçbir gerçek varlığı olmayan hayali bir nesnedir...

- Hz. Muhammed (asm)’in yalnız Araplara gönderilmiş bir peygamber olmadığı gerçeği Kur’an’da şöyle dile getirilmiştir:

“Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.” (Sebe, 34/28)

- Hz. Âdem (as) ilk peygamberdir ve Allah’ın bir olduğuna inanmıştır. İnsanların babası Hz. Âdem (as)’in yaratılışında var olan ve vicdanına nakşedilen bir tek Allah inancı, aynı zamanda kendisine gönderilen vahiylerle de pekiştirilmiştir.  

Daha sonraki insanlar yolu şaşırdıkça yine de yaradılışlarında var olan bir büyük kuvvete tapma duygusunu tatmin etme adına çeşit çeşit putlar icat etmişler ve tapmışlardır. Zeus da onlardan biridir.

İnsanlık tarihinin bütün boyutlarında peygamberleri görmek mümkündür.

Bununla beraber, insanların peygamberleri dinlemedikleri veya onlardan uzak kaldıkları zaman süreçleri de olmuştur. Ve bu süreçlerde vahyin rehberliği olmadığı için kendi kafalarında tapınaklar icat etmişlerdir. Bu yanlış ilahlar bile gerçek bir Allah’ın varlığının delilidir. Çünkü, bu durum, hakiki mabud olan Allah tarafından insanların vicdanlarında bir tapma duygusunun yaratıldığının göstergesidir.

- Allah’ın hak bir varlık olduğunu Kur’an ispat ediyor. Çünkü Kur’an, kendisinin bir tek suresinin bile bir benzerinin ortaya konulamayacağına dair bir iddiayla ortaya çıkmış ve bu konuda bütün insanlara meydan okumuş ve okumaya da devam etmektedir.

Şimdiye kadar hiç kimsenin bu iddiayı çürütememesi, Kur’an’ın sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi Allah’ın sözü olduğunu göstermektedir.

- Bunlara cevap vermek için, Allah’ın varlığını delilleriyle iyi anlamak gerekir. Eğer biz bunlara yeterince ikna edici bir cevap veremiyorsak, bir Müslüman olarak bizim de Allah’ı iyi tanımadığımızı, delillerle ona iman etme şansını yakalamadığımızı gösterir.

- Allah’ın varlığının ispatı ile ilgili Sitemizde geniş bilgiler vardır. Oradan istifade edebilirsiniz.

- Semavi kitapların hepsinde bir tek Allah’ın var olduğuna vurgu yapılması, İslam dinin kabul ettiği Allah’ın sadece Arapların değil bütün kaînatın yaratıcısı olduğunu göstermektedir.

 Farklı Lisanlarda gelmiş olan kitaplarda ve hak dinlerde Allah’ın farklı kelimelerle/isimlerle anılması kaçınılmazdır. Önemli olan yerin ve göklerin ve bütün her şeyin yaratıcısı olan bir varlığın söz konusu edilmesidir.

İslam Literatüründe Allah’ın dört binden fazla isim ve unvanlarının olduğu bildirilmiştir. Bunların bir kısmı Arapça ise, bir kısmı İbranice, Süryanicedir. Ve bir kısmı da daha nice başka lisanlarda vardır.

- Bu asırda Allah’ın varlığını kuvvetli delillerle ispat eden en büyük ve orijinal bir eser Risale-i Nur Külliyatıdır. Lütfen önce bu eserleri okuyup imanımızı kuvvetlendirelim, sonra da başkalarının imanlarını takviye edelim. O ateistler de samimi iseler bu eserleri okumalarını tavsiye ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun