Allah Cemel Vakasının olmasına neden izin vermiştir?

Tarih: 17.12.2018 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cemel vakası nedir?
- Cemel vakasının olmasının hikmeti nedir?
- Peygamberimiz ileride böyle bir vaka olacağını sahabelere söyleyip onları uyarmış mıdır?
- İbni Sebe’nin ortalığı karıştırdığı ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cemel vakasının elbette çok hikmetleri vardır. Bunlardan önemli bir hikmetini Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

- Savaşın beşeri yöndeki hikmeti şudur:

“Hazret-i Ali, adalet-i mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihad etmiş. Muarızları ise: Şeyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i mahzaya müsaid idi, fakat mürur-u zamanla İslâmiyetleri zaîf muhtelif akvam hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan, 'ehvenüşşerri ihtiyar' denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için, muharebeyi intaç etmiştir.”

“Madem sırf lillah için ve İslâmiyetin menafi'i için içtihad edilmiş ve içtihaddan muharebe tevellüd etmiş; elbette hem katil, hem maktul ikisi de ehl-i Cennet'tir, ikisi de ehl-i sevabdır diyebiliriz.”

“Her ne kadar Hazret-i Ali'nin içtihadı musîb ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstehak değiller. Çünki içtihad eden hakkı bulsa, iki sevab var. Bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevab alır. Hatasından mazurdur.” (bk. Mektubat, s. 53)

- İlahi hikmet yönü ide şudur:

“Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziye ile pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hâfızları, asfiyaları, aktabları âlem-i İslâmın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, Kur'anın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı…” (bk. Mektubat, s. 101)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cemel Vakası nedir?
Şiilik / Şiîliğin doğuşu nasıl olmuştur?
Tarihte İbn Sebe'nin yasadığına dair hiçbir kanıtı yok ve sahih ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun