Al-i İmran 81’deki Peygamber Reşat Halife mi?

Tarih: 27.04.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hani, Allah peygamberlerden, “Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz.” diye söz almış ve “Bunu kabul ettiniz mi; verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?” demişti. Onlar, “Kabul ettik” demişlerdi. Allah da “Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım.” demişti. (Al-i İmran 81)
- Bu ayetteki "elinizdekini doğrulayan peygamber geldiğinde" diye bahsedilen kişi kim?
- 19’cular bu ayette Reşat Halifeden bahsedildiğine inanmakta.
- Buradaki kişi Hz. Muhammed diyenlere ise "Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık." ayetini vererek, burada Hz Muhammed’den de söz alındı diyorlar. Yani söz alınan kişinin ilerde bir peygamber olarak geleceğini mantıklı bulmuyorlar.
-  İşin aslı astarı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Al-i İmran suresi 81. ayete dayanarak yapılan yorumun ne aslı ne de astarı vardır. Hz. Muhammed (asm) Efendimizin "Son Peygamber" olduğu Kuran’da ifade edilmektedir. (bk. Ahzab, 33/40) Bu ayette Hz. Peygamber (asm) için kullanılan “hâtemü’n-nebiyyîn” terkibi, onun Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusu olduğunu açık şekilde belirtmektedir. 

Bu ayetin açık beyanatına rağmen ondan sonra peygamberin geleceğini kabul eden kimse, imanının hem aslını hem de astarını yırtmış demektir.

- Soruda geçen ayete gelince, ilgili ayetin meali şöyledir:

“Hani Allah, vaktiyle peygamberlerden 'Size kitap ve hikmet verdikten sonra, sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde, mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız.' diye söz almıştı. Allah: 'Bunu kabul ettiniz, bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı?' dediğinde onlar: 'Kabul ettik.' diye kesin söz verince, Allah Teâlâ: 'Siz de şahit olun, zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim.' diye buyurdu.” (Al-i İmran, 3/81)

Bu ayette muhatap olan peygamberlerin gelecek bir peygambere yardım edeceklerine dair alınan bir ahit söz konusudur. Ahzab 40. ayette Hz. Muhammed’den (asm) sonra bir peygamberin gelmeyeceği gerçeğine vurgu yapılmış iken, bu ayetten Reşat Halife’ye ne dinen ne aklen ne de ilmen bir pay çıkmaz.

“Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan. Onların hepsinden sağlam bir söz aldık.” (Ahzab, 33/7)

mealindeki ayetteki alınan sözün, gelecek bir peygamberle hiçbir ilgisi yoktur.

Genel olarak müfessirlerin verdiği bilgiye göre, burada zikredilen “Onların hepsinden sağlam bir söz aldık.” mealindeki ifade, peygamberlerin birbirini tasdik edip desteklemek, aldıkları risaleti mesajını insanlara tebliğ etmek, ilgili vahiyleri onlara ulaştırıp hakkıyla beyan etmekten ibarettir. (bk. Zemahşeri, İbn Cevzi, Razi, İbn Atıye, Maverdi, Beyzavi, Kurtubi, Meraği, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Muhammed’in Son Peygamber olduğunu gösteren ayetler var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun