Ahir zamanda dünyaya gelmiş ya da gelecek olan deccal ile ilgili olarak hadislerde ölüleri dirilteceğinden bahseder. Bu hadis ilk anlamıyla doğru mudur, yoksa müteşabih (manası gizlenmiş) midir?

Tarih: 21.05.2013 - 03:04 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Deccalın şahsı yanında, onun bulunduğu asırdaki harikalardan da söz edildiği için, o harikaların onun şahsıyla alakalı olduğu zannedilmiştir. Bu sebeple ilgili bazı konular müteşabih sırasına geçmiştir. Bu konuda, asrın söz sahibi Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespiti bize ışık tutmaktadır:

“Hem her iki Deccal'ın asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudûr edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, manası gizlenmiş. Meselâ, tayyare ve şimendiferle gezmesi..."(bk. Şualar, s. 581)

Bediüzzaman Hazretlerinin “tayyare ve şimendifer”den maksadı, “Deccal kırk günde dünyayı dolaşır, harika bir merkebi olur.” şeklinde gelen rivayetleri yorumlamaktır. Buna göre, bu rivayetlerden anlaşılması gereken husus şudur: Deccal zamanında ulaşım imkânları çoğalır. Tren ve uçak gibi yerde ve havada çok kısa zamanda uzun mesafeler katedilebilir ve dünyanın bir tarafından öbür tarafına ulaşılabilir.

O halde denilebilir ki, Deccal’in ölüleri dirilteceğine dair rivayetler, onun zamanında gelişen tıp ilminin boyutunu haber vermektedir. Öyle ki bitkisel hayat, organ nakli ve daha başka tekniklerle zahiri sebeplere göre ölmesi gereken hastalar hayata kavuşturulur. Nitekim, Bediüzzaman Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesine dair mucizesinin işaretinden hareketle, zaman içerisinde “Hattâ ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." (Sözler, s. 255) diyor.

Keza, bugün olduğu gibi, yağmur bombalarıyla bulutlara erken doğum yaptırarak, yağmurun yağmasını sağlamak mümkündür. Deccal’ın asrında meydana gelen bir alamet olarak söz konusu edilen teknoloji harikası, Deccal’ın şahsıyla alakalı zannedilmiş ve yorumlar öyle gelişmiştir.

Demek rivayetlerde deccal vesilesiyle onun asrında meydana geleceği anlatılan bu tür harikalar, deccalın şahsından zannedilmiş ve konu müteşabihleşmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun