Ağlamak abdesti bozar mı?

Tarih: 19.07.2006 - 16:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ağlamak hem Şafi hem de Hanefi mezhebine göre abdesti bozar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Göz ağrısı gibi hastalıktan meydana gelen akıntının abdesti bozacağı, böyle kimsenin özür sahibi sayıldığından her namaz için vakit girince abdest alması lâzım geleceği Bedayi’us-Sânayi’de yazılıdır.

Bir göz hastalığından dolayı gözleri sulanan kimselerin abdesti bozulur. Bir hastalığa bağlı olmayarak gelen akıntılar ise, abdesti bozmazlar. Meselâ, ağlama ve çok gülmekten dolayı akan gözyaşı veya havanın soğukluğu sebebiyle burundan gelen akıntı abdesti bozmaz. Bunlar abdestle ilgili olanlardır.

Bir de ağlamaktan dolayı namazın bozulma durumu vardır.

Dünyaya ait bir işi hatırlayarak sesli ağlamak veya ağrı veya sızıdan dolayı ve bezginlikle, ah of deyip inlemek. Ağlamak, cennet ve cehennemi hatırlamak sebebiyle meydana gelmişse, huşûdan ileri geldiği için namazı bozmaz. Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur:

"Cenâb-ı Hakk'a, ağlıyarak itâat eden, gülerek cennete dahil olur ve gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer."(Haşiyetü't-Tahavi, Şerhu Nuru'l-İzah, I/325)

Şafii mezhebine göre; gülmek, ağlamak, üflemek, inlemek, aksırmak, öksürmek ve esnemek gibi şeyleri kasten yapınca, iki harf çıkarsa, namaz bozulur. İrâde dışı yapınca çıkan sesin, toplamı altı kelimeyi geçmezse namaz bozulmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun