Agartalılar, Yecüc ve Mecüc olabilir mi?

Tarih: 30.03.2016 - 08:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

 -Agartalılar efsane midir?
- Yecüc ve Mecüc ile bir bağlantı kurulabilir mi?
- Bazı kaynaklar hadisleri örnek göstererek bunların Kur'anda haber verildiğini ifade ediyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu tür iddialar, hiçbiri bilimsel delillere dayanmamaktadır.

Bu tür iddialar, genellikle, dinlerde yer alan “Ye'cûc ve Me'cûc” kavramlarının hayal gücüyle bir yere oturtma çabaları olarak görünmektedir. “Agarta” efsanesi de bu hayal ürünüdür.

Agarta efsanesi, dinlerdeki “Yegog-Megog / Ye'cûc-Me'cûc” kavramlarının el yordamıyla bir yere oturtma gayretlerinin hayal mahsulü bir ürünüdür.

- İslam Literatürüne göre “Ye'cûc ve Me'cûc”, kıyamete yakın bir zaman zarfında dünyada fitne-fesat çıkaran, terör ve anarşiyi körükleyen zalim bir insan topluluğudur.

"Ey Zülkarneyn!" dediler, “Ye'cûc ve Me'cûc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar / fitne-fesat çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz, ne dersin?" (Kehf, 18/94)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Halbuki, soruda geçen konuyla ilgili yazılarda, “Agartalılar", fitne fesadı kaldıran kimseler olarak tanıtılmıştır. Örneğin bir cümle şöyledir:

“Tibet tradisyonlarına göre, Agartalılar şimdiki devrenin sonunda dışarı çıkacak ve Agarta’nın lideri yeryüzündeki menfiliği yenecektir (fitne- fesadı ortadan kaldıracaktır).”

- Son olarak Bediüzzaman Hazretlerinin konuyla ilgili kısa bir ifadesine yer vermekte yarar vardır:

“Alâmet-i kıyametten olan Ye'cüc ve Me'cüce ve Sedde dair, bir risalede bir derece tafsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki: Eskiden Mançur, Moğol ünvanıyla içtimaat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden taifeler ve Sedd-i Çinî'nin yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zîr ü zeber edecekleri, rivayetlerde vardır.” (bk. Sözler, s. 345)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun