Adetliyken namaz kılabilir miyim?

Tarih: 15.09.2022 - 10:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kronik bir rahatsızlığım olduğu için âdet günlerim aralıksız 2 aya kadar çıkabiliyor. Şu anda 1 aydır âdetliyim ama namazımı kılmak istiyorum.
- Bu durumda kılmamın bir sakıncası var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tıbba göre on günden fazla âdet süresi olmaz.

Âdet başlangıcından itibaren on gün geçince kanama hastalık kanaması olur. Hastalık kanamasına uygun olarak abdest alır ve temizlik yaparak namazınızı kılarsınız.

Şu bilgileri de okumanızı tavsiye ederiz:

İslam, insanların tabii olarak veya örf âdet gereği bildikleri, uygulaya geldikleri konuları, eğer değiştirmeyecekse ve gerek yoksa tanımlamaz, sınırlamaz, kayıt ve şartlara bağlamaz; insanların bilgi ve uygulamalarını esas alır.

Kadınların âdetlerinin ve iki âdet arasındaki temizlik süresinin ne kadar süreceği konusu da böyledir. Esasen bu konuda sabit bir süre de bulunmadığı, çeşitli sebeplerle sürelerde değişikliklerin meydana geldiği bir gerçek olduğu için İslam'ın, tabaata aykırı olarak bir süre belirlemesi uygun olmaz, onun fıtrata uygun oluş vasfına aykırı düşerdi.

Fıkıhçıların süreler konusunda kaydettikleri rakamlar, naslara değil (bu konuda bazı hadisler rivayet edilmiş ise de bunlar sağlam kaynaklarda yoktur ve hadis âlimleri tarafından sahih bulunmamıştır), kendi bölge ve çevrelerinde yaptıkları araştırma ve soruşturmaya dayanmaktadır. (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, Beyrut, 1987, 1/38)

Bu konu ile ilgilenen tıp bilim dalına bakıldığında şu bilgileri buluyoruz:

Âdet kanamasının birinci günü, kadın periyodunun birinci günüdür. Gelecek kanamadan bir önceki gün ise son gündür. Bu sınırlarla âdet periyodu kadınların %65'inde 28±3 gündür. Tüm kadınlar dikkate alındığında periyot 18 gün kadar kısa, 40 gün kadar uzun olabilmektedir. Âdet kanamasının süresi ise ortalama 5±2 gündür. Ancak herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, daha kısa ve daha uzun kanama süreleri de görülmektedir. Kadın periyodu genellikle aynı sürelerde devam etmekle beraber 1-2 günlük oynamalar da normaldir. Ancak gün oynamalarının beş günü geçmesi seyrektir. Kanama müddeti de yine her kadın için belirli süre devam eder. Kadınlar ne zaman, ne miktar kanamaları olacağını tahmin edebilirler. Ergenlik dönemi başlangıcında, hem periyodun toplam süresi hem de kanama süresi düzensizdir. Keza menopoz öncesinde de âdetler düzensizleşir. (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Cinsel Eğitim Merkezi)

Hayızın müddeti ve hükümleri konusunda fıkıh kitaplarından bir özet vermek gerekirse:

1. Hanefî mezhebinde yazılmış ilmihal kitaplarının önemli kaynaklarından biri olan el-Muhtar ve şerhi el- İhtiyar'dan:

Hayız (âdet, regl), kadının ergenlik çağına girdiğini gösteren kanamadır. Hayızın en az süresi geceli gündüzlü üç gün, en fazlası da tam on gündür. En azından az ve en çoğundan çok sürelerdeki kanamalar ile hamile kadınların kanamaları hayız değildir, rahatsızlık (istihaza) kanamasıdır. İstihaza namaza, oruca, cinsel temasa engel değildir. Âdet gören kadının, süresi içinde kanamalarının bütün renkleri -akıntı beyaza dönüşünceye kadar- hayız sayılır. Süre içinde geçici kanama kesilmeleri de hayız süresine dahildir. Hayız kadından namaz yükümlülüğünü tamamen düşürür, oruç tutmasını haram kılar, ancak orucu sonra kaza eder. Âdet gören kadınla cinsel temas yapılamaz, İmam Muhammed'e göre cinsel organ dışında, diğer iki İmama göre göbeğin yukarısında kalan kısımlar yasak değildir. İki hayız arasındaki en az temizlik süresi on beş gündür, temizlik süresinin en çoğuna dair bir sınırlama yoktur.

Diğer mezheplere göre:

Hayızın en az süresi İmam Malik'e göre yoktur; bir defalık kanama bile hayızdır, en uzun süresi ise on beş gündür. İmam Şafi'ye göre en az geceli gündüzlü bir gündür, en çoğu ise on beş gündür.

İki hayız arasındaki en az temizlik süresi konusunda İmam Malik'ten farklı rivayetler vardır; bunlardan biri olan on beş günde İmam Şafi ve İmam Ebu Hanife ile birleşmektedirler. Sekiz, on, on yedi gün diyenler de vardır.

İlk defa âdet görmeye başlayan kadın, âdetin en uzun süresine kadar kendini hayızlı sayar ve buna göre hareket eder, en uzun süre geçince kanama durmazsa artık hayızlı değil, hastadır.

Daha önce âdet görmüş ve belli bir âdet düzeni bulunan kadının âdeti değişirse, İmam Şafi'ye göre âdetine göre hareket eder, İmam Malik'e göre ise buna -en uzun süreyi aşmamak şartıyla- üç gün daha ekler.

Sahih bir hadise göre âdeti aşan kanamalar hastalık sayılır, bu durumda kadın yıkanır ve hayz yasakları kalkar (bk. Buhari, Hayız, 8, 24; Müslim, Hayız, 62)

Bu genel bilgilerden sonra şunları söylemek mümkündür:

Din, âdetin ve aradaki temizliğin süresini belirlememiş, bunu her kadının kendi durumuna ve düzenine (âdetine) bağlamıştır. Kadın doktora muayene olarak veya kendi tecrübesine dayanarak gelen kanın hayız kanı olduğunu anlarsa süre ve âdet geçersiz olur; kan geldiği sürece hayız da devam etmiştir. Gelen kanın hayız kanı mı, başka kan mı olduğunu -kanı muayene ettirerek veya başka bir yoldan- bilmenin mümkün olmadığı durumlarda önümüzde üç ihtimal vardır:

a) Henüz âdeti bulunmayan genç kadın, yaptığımız açıklananlar içinden tercih edeceği hak bir mezhebe göre hayzın ve aradaki temizliğin en az ve en fazla sürelerine uyar, fıkhın verdiği süreler tıbbın verdiği sürelerin dışına çıkarsa tıbbı esas alır, hayız ve temizlik sürelerini buna göre ayarlar.

Mesela Hanefî mezhebine göre hareket edecekse, aradaki temizlik on beş günden az olamayacağı için, bu süre geçinceye kadar kendini hayzlı değil, hasta sayar. Tıpçıların verdiği bilgiye göre âdet periyodu 18 gün bile olabilmektedir; bu periyoddan üç gün süren kanama çıkarılırsa temizlik süresi on beş olur ki, bu da Hanefî, Şafi ve Malikîlerin verdikleri rakama uygun düşmektedir.

b) Âdeti (âdet düzeni) bulunan kadın bu düzene uyar. Daha azını ve çoğunu âdet saymaz. Hadis bunu ifade ettiği için biz de bunu tercih ediyoruz. Bu durumda değişme uzun süre devam eder, eski düzene dönmezse, âdet düzeni değişmiş sayılacağı için artık yeni düzene göre davranır.

c) Düzeni bozulan kadın, tercih ettiği mezhebe göre sürelere riayet eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun