Üç aylık doğum kontrol iğnesi sebebiyle kanama sürekli devam ederse, hayız günleri nasıl belirlenir?

Tarih: 26.10.2014 - 13:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- 3 Aylık doğum kontrol iğnesi vurulunca, hemşireler artık adet olmayacağımı ve fakat sürekli kan geleceğini söylediler. Bu durumda istihaze durumunda mı olurum, 3 ay boyunca her gün kan gelse de her gün namazımı kılar mıyım?
- Yoksa kanama süreci normalde eski âdet dönemime denk geldiği günlerde 10 günü geçmemek kaydıyla hayızlı mı sayılırım?
- Bu konuda sorduklarımdan daha fazla merak ettiğim şey var, olabildiğince detaylı açıklayabilirseniz çok sevinirim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorunuzda belirttiğiniz "Doğum kontrol iğnesi" yapıldıktan sonra, normal halde herhangi bir kanamanın olmaması gerekir. Ama sizin ifadelerinizden devamlı kanama olduğu anlaşılmaktadır ki, burada bir yanlışlık olsa gerek. Konuyla ilgili olarak aşağıdaki şekilde davranılır.

Hanımların âdet halleri Hanefilere göre en az üç, en çok on gün devam eder. İki âdet hali arasındaki temizlik süresi ise, en az on beş gündür (Darekutni, Sünen, Hayz, 61; İbn Nüceym, el-Bahru’r-raık, I, 333).

Temizlik süresi daha uzun da olabilir. Bazı kadınların âdet günleri, düzenlidir. Âdet günlerinin değişmesi de söz konusu olabilir. Önceki mutat ay hali mesela altı gün olan bir kadın daha sonraki ayda altıncı günün bitiminde temizlenmeyip kan görmeğe devam etse, bu durum on günü aşmadıkça normal âdeti olan altı güne ilaveten kan gördüğü günler de ay halinden sayılır ve kan görmeğe devam ettiği günlerde de ay hali hükümleri geçerli olur (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 26-27).

Fakat aynı kadın bu altı günün bitiminde temizlenmeyip kan görmeğe devam eder ve bu süre on günü geçer ve mesela on iki güne ulaşırsa, bu kadının ay hali altı gün olarak kabul edilir. Altı günü on iki güne tamamlayan son altı günlük sürede görülen kan istihaza yani özür kanı sayılır. Onuncu günden sonra görülen kan her halükarda özür kanı olduğu için, kadın bu günlerde namazını kılar, orucunu tutar. Mutat günleri olan altı günü on güne tamamlayan dört günde kılmadığı namazları, tutmadığı oruçları ihtiyaten kaza eder (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 30).

Bu bilgiler ışığında düzensiz kanamalarda, önceki âdet günlerine rastlayan kanama âdet sayılıp, o günlerde namaz ve oruçlar terk edilir. Önceki âdet günleri değişmişse, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde namazlar terk edilir. On gün dolduktan sonra gusül edilip, namaza başlanır. İki âdet arasındaki temizlik günü sayısı on beş günden az olmaz.

Dolayısıyla âdet bitiminden sonra on beş gün geçmedikçe görülen kan özür kanıdır. On beşinci günden sonra görülen kanı -eğer âdet mi özür mü ayırt edilemiyorsa- âdet kabul edilerek hareket edilir.

Eğer sonra onun âdet değil de özür kanı olduğu ortaya çıkarsa, normal âdet günleri dışında kalan günler özür kanı olacağı cihetle o günlerde kılınamayan namazlar kaza edilir.

Yine de bu gibi durumlarda uzman doktorlardan yardım almak uygun olacaktır. (Ayrıca bk. Cemel, İbrahim, Müslüman Kadının Fıkıh Kitabı, s. 58, Risale yay. 6. Baskı, İstanbul,1994)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun