Abimin umredeyken eşine, sen bana burada anamın sırtı gibisin, demesi kefaret gerektirir mi?

Tarih: 25.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ağabeyinizin “burada” demesi onun gerçekten bir “zihar” yapmadığını, sadece umre münasebetiyle kutsal topraklarda bulunduğu sürece eşine yaklaşmayacağını ifade etmek istemiştir. Bu sebeple bunun kefareti gerektiren bir “zihar” konusu olduğunu düşünmüyoruz. Yalnız böyle maksadını aşan ifadeleri kullanmaktan her zaman sakınmak gerekir.

Bununla beraber, “zihar” muvakkat ve süresiz olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Süresiz olan “zihar”da bilindiği üzere kefâret verdikten sonra ancak hanımına yaklaşabilir, yoksa günahkâr olur. Muvakkat ziharda ise kişinin hanımına “Sen bana bugün, bu ay veya bu yıl anamın sırtı gibisin.” şeklinde bir ifade kullanmasından doğan bir sorumluluktur. Böyle bir zihar, -Malikîler dışında kalan- üç mezhebe göre ifade edilen süre bittikten sonra, herhangi bir kefârete gerek olmadan normal ilişkiye devam edilebilir.

Buna göre, faraza ağabeyinizin söylediği sözler bir zihar kabul edilse bile, “burada” sözcüğü, bunu “muvakkat bir zihar” çerçevesinde değerlendirilmesini gerektirir. O halde kutsal topraklarda olduğu sürece hanımına hiçbir şekilde yaklaşmaz, o topraktan memleketine döndüğünde bu zihar işi kendiliğinden sona ermiş olur.(kr. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/620).

İlave bilgi için tıklayınız:

ZİHAR.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun