“Simsiyah ve sıska bacaklının, Kabe’nin taşlarını bir bir söktüğünü görür gibi oluyorum.” hadisinde bildirilen olay ne zaman gerçekleşecektir?

Soru Detayı

- Sahih-i Buhari’de (Hisar Yaynevi, s. 261-262) “Simsiyah ve sıska bacaklının, Kabe’nin taşlarını bir bir söktüğünü görür gibi oluyorum.” diye bir hadis var. Açıklama şöyle:

- Bu durum Kur’anın kalblerden ve mushaflardan kalkmasından sonra olacaktır. Çünkü Kabe bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar yıkılmayacaktır. Benim buradan anladığım; ileride bir gün Müslümanlığın ortadan kalkacağıdır. Bu ne demek oluyor; lütfen beni aydınlatın?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle hadisi İbn Abbas rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre’nin rivayetine göre ise,  resulullah şöyle buyurdu:

“Kâbe'yi bacakları sıska, cılız bir habeşli yıkacaktır.” (Buhari; Tefsiru sureti’l-Maide, 97)

- Bu hadise ahir zamanda gerçekleşir. Bu olay Müslümanların en azından insanlık camiasında artık bir değer ifade etmediği bir devrede gerçekleşir. Şayet tek-tük müslüman kalmışsa bile, dinlerini açıktan yerine getiremeyecek kadar zayıf ve değersiz bir konuma düşmüşlerdir. 
 
- İbn Hacer, bu hadisi
“Yeryüzünde  Allah Allah diyen kimse kaldıkça kıyamet kopmaz.”(bk. İbn Fethu’l-bâri, ilgili hadisin şerhi).​
hadisi ile birleştirerek değerlendirmiştir. Yani, bu olay kıyametin hemen yakınında meydana gelir. Bu devir, artık Müslümanların tamamen yeryüzünden silinmiş oldukları bir dönemdir. Kıyametin zaten kâfirlerin başında kopacağına dair hadisler vardır. 
 
- Nevevî de bu olayın kıyamete yakın bir zamanda meydana geleceğini belirtmiştir. (Nevevî, ilgili hadisin şerhi)
 
- İlginç bir tevafuktur ki, İlk defa Kabe’yi yıkmaya teşebbüs edenler -Ebrehe’nin komutasındaki- Habeşli askerler olduğu gibi, kıyamete yakın Kâbe'yi yıkanlar da yine Habeşliler olacaktır. Bu da tarihin tekerrür edeceğinin de bir yansımasıdır.
 
İlave bilgi için tıklayınız:
 
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
12.339 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun