Zinayı ne önler?

Tarih: 12.11.2022 - 10:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zinayı önleyici tedbirler var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zinayı önleyici tedbirler elbette vardır.

Zina, bütün ilahi ve semavi dinlerin haram kıldığı ve çok ciddi bir şekilde savaşıp en ağır biçimde mahkum ettiği, çok ağır bir cinayet ve çok büyük bir insanlık suçudur.

İslam zinayı titizlikle ele alımış ve onun için önleyici ve engelleyici çok sağlam tedbirler getirmiştir.

Evli veya bekâr ayırımı yapmadan, kasıtlı ve nikâhsız olarak yapılan her cinsi ilişkiyi gayrimeşru ve haram saymıştır.

Birbirlerine nikâhsız olarak yaklaşanların ateşle oynadıklarını, meşru sayılacak yaklaşmanın ancak nikâhla mümkün olduğunu beyan buyurmuştur.

Dini, içtimai, iktisadi, ahlaki, tıbbi ve ailevi sarsıntılara ve çöküntülere yol açan zina, bütün şekilleriyle haram kılınmıştır.

Zinayı önleyici tedbirlere gelince:

Bütün zamanların, bütün mekânların, bütün insanların ve cinlerin dini olan İslam, ölümsüz ve değişmez hükümleri ile erişilemez, eşsiz ve mükemmel bir âlem nizamıdır. Çünkü bu büyük dinin, her hüküm ve kaidesi, beşer üstü bir kaynaktan gelmektedir. Her birisi yerli yerinde olan ve hiçbirinin boşluğu diğeri ile doldurulamayan bu hükümleri ile İslam, tıpkı ilahi sanatın en ince sırlarını taşıyan bir insan vücudunun ahenk ve nizamına benzemektedir.

Bir vücudun organları nasıl birbirinin yerini alamaz ve biri diğerinin yerini tutamazsa, mesela nasıl gözle kulak, burunla dudak yer değiştiremezse, dindeki hükümler de yer değiştiremez ve birinin boşluğunu diğeri dolduramaz.

Hiç şüphe yok ki bu iki sistem ve nizam arasındaki benzerlik, sahiplerinin ve yaratıcılarının aynı oluşundan ileri gelmektedir.

İşte her türlü gayrimeşru temas ve ilişkiyi haram kılan böyle mükemmel dinin sahibinin bir kısım tedbirler almaması düşünülemez. Esasen böyle bir eksiklik ve ihmal dine olduğu kadar ilme ve salim akla da ters düşer.

İşte İslam’ın ihmal etmediği bu tedbirlerin bir kısmını şöylece sıralamak ve özetlemek mümkündür:

1) İman

İslam, her şeyden önce, insanlardan zinanın kesinlikle haram kılındığına ve büyük bir insanlık suçu olduğuna inanmalarını istemektedir. Bu iman ne derece samimi ve ne ölçüde ciddi ve sağlam olursa, o ölçüde de önleyici ve engelleyici olur.

Bu bağlamda, her manada ve her yönden zararlı olan, maddi ve manevi sorumluluklara köprü teşkil eden zinadan kurtulmanın en sağlam yolu olgun ve kamil bir imandır.

2) Nikâh

İslam gerçekçi bir dindir. İnsanlarda tatmin ve teskin edilmesi gereken bir şehvetin varlığını kabul etmekte ve onun tatmini için meşru yollar göstermektedir.

İşte bu meşru yol da nikâhtır. İffetli ve namuslu kalabilmek ve zinadan kurtulabilmek için nikâh, en önemli yol ve çarelerden biridir.

3) Ceza

Zina suçunun çok ağır ve çok şiddetli bir şekilde cezalandırılması ve bu cezanın önceden bildirilmesi de zinayı önleyen en önemli ve en ciddi tedbirlerden biridir.

Elbette ki bu ağır ve şiddetli cezayı önceden bilenler ve onun acı tatbikine şahit olanlar, bu konudaki cesaretlerini yitirmekte, çok isteseler bile zinadan vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar.

4) Tesettür

Zinayı önlemek ve engellemekte dinimize uygun örtünmenin payı çok büyüktür.

Kadın veya erkeğin istenen ve emredilen bir şekilde hem maddi olarak hem de manevi olarak örtünmesi, iki cins arasındaki ümitleri yavaşlatmakta ve açıklığın vereceği fırsatları yok etmektedir.

5) Evlenme töhmeti

Zina suçu ile kirlenmiş ve lekelenmiş olanların, temiz ve dürüst kimselerle evlenmeleri hoş görülmemiş ve bu türlü evliliklere iltifat ve itibar edilmemiştir.

Böylece, insanlar temiz ve dürüst kalmaya ve zinadan uzaklaşmaya davet edilmiş ve zorlanmışlardır.

6) Zinaya yaklaşmama ilanı

Zinanın çok kötü bir yol ve büyük bir hayasızlık olduğu ilan edilmiş, semtinden geçilmesi ve ona yaklaşılması şiddetle men edilmiştir.

7) Zinaya bulaşma tehlikesi

Zina yapmak öyle dursun, temiz, iffetli ve hayâlı kadınlara zina suçunu isnat etmek, dört şahitle ispatlanamazsa, ebediyen şahitlik hakkını kaybetmenin, 80 değnek dayak cezasına mahkum olmanın ve fasık sayılmanın sebebi kabul edilmiştir.

8) Yasak ilişkilere yol açar ve başlangıç olur endişesi ile izin almadan ve selam vermeden yabancı evlere giriş çıkış yasaklanmıştır.

9) İffet ve namusu koruyabilmek ve daha temiz kalmayı sağlayabilmek için, yani zinaya sürükleyen bir sebep olmaması için, erkeklerin kendilerine nikâh düşen kadınlara bakışları yasaklanmıştır.

10) Aynı ölçü ve düşüncelerle, kadınların da kendilerine nikâh düşen erkeklere bakışları men edilmiş ve engellenmiştir.

11) Kadınların iyice örtünmeleri ve belli erkeklerin dışında kalanlara kendilerini ve ziynet yerlerini göstermemeleri emredilmiş ve hükme bağlanmıştır.

12) Henüz büluğa ermemiş çocukların, İslami ölçü ve kaidelere hazırlanmaları için günde üç kere, yani sabah namazından önce, elbiselerin çıkarıldığı öğlen sıcağı vaktinde ve yatsı namazından sonra, izin almaları giriş ve çıkışları hükme bağlanmış ve önlenmiştir. (bk. Ahmet Vanlıoğlu, Zina ve Zararları, Diyanet İlmi dergi, 1992, c. 8, Sayı 4)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cinsellik İmtihanı Özel Dosyası

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun