"Zânî, zina ettiği sırada mü'min olduğu hâlde zina etmez; içki içen, içki esnasında mü'min olduğu hâlde içki içmez." hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 19.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

''Zina eden kişi zina ettiği sıra, mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra, mümin olduğu halde hırsızlık etmez, içki içen kişi içki içtiği sıra, mümin olduğu halde içki içmez.'' (Buhari, Esribe, 1).

"Zânî, mü'min olarak zinâ etmez." hadisinde zinâ edendende îman yok olduğu gibi görünürse de "kâmil mânada imanın olmadığı" şeklinde ortaya konmuştur. İslâm uleması, büyük günahları değerlendirirken bu hadisi tevil etmiş, ayet ve hadislerin ışığında, büyük günah işleyenin kafir olmayacağını esas almıştır. Yani zina eden kimse iman-ı kâmil sâhibi olarak zina etmez, demektir. Böyle tevil edilmediği takdirde zâhirine göre anlayıp Hâricî görüşü benimsemek gerekir ki; "Büyük günah işleyen kâfir olur." demektir. Dinimiz, büyük günah işleyene kâfir demez. "Günahkârdır, tövbe ederse, Allah affedebilir." der.

İmam-ı Âzam bu meselede imanla ameli ayrı mütâlaa eder. İman, kalble tasdik, dil ile ikrardır. Bu oldu mu, amele bakılmadan Müslümanlığına hükmolunur. Büyük günah işlese bile mü'mindir, her an tevbe ile günahtan kurtulabilir. Nitekim,

"Kimin (hayatta söylediği) en son sözü, 'Lâ ilâhe illallah' olursa, cennete gider." [Ebu Dâvud, Cenâiz 20, (3116)]

hadisinde ifade edildiği üzere, son sözü "Lâilâhe illallah" olduğu takdirde, günahlarından aff-ı İlâhiye mazhar olmasa bile, cezasını çektikten sonra yine de cennete gidecektir. (Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte ve Şerhi.)

Öyleyse soruda geçen, bu günahları işlerken imanın bulunmadığı sözü, mükemmel bir imana sahip olmadığı anlamındadır. Buhari’nin şarihi Bedruddin el-Ayni “Zani, zina ederken mümin olduğu halde zina etmez....” hadisinde ve benzeri hadislerde ‘imanı yoktur, iman etmemiştir.’ gibi, yok olduğu söylenen imanın ibadetlerle ve günahlardan sakınarak beslenmiş olan kamil imandır. Öyleyse, bu be benzeri günahları işleyenlerde, "kamil bir iman yoktur" demektir.

Günah işleyen kimseye mümin denilebileceğini ve inkar olmadıkça imanın ortadan kalkmayacağını gösteren ayet ve hadisler pek çoktur. Bu hususla alakalı şu ayeti gösterebiliriz:

''Ey müminler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki, Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar.'' (Tahrim, 66/8)

Bu ayette Allahu Teala günah işlemiş olanlara ''mümin'' diye hitap etmektedir. Eğer büyük günah işleyen kimse imanını yitirmiş olsaydı Allahu Teala bu kimseye ''mümin'' diye hitab etmezdi.

Ebu Zer (r.a.) şöyle demiştir:

''Peygamberimiz (asm)'e geldim. Üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde uyuyordu. Döndüm, sonra yine geldim, uyanmıştı şöyle buyurdu:

''Lailahe illellah, diyen ve bu inanç üzerine ölen hiçbir kimse yoktur ki, cennete girmesin.''

Ben; "Zina etse de hırsızlık etse de mi?" dedim. O;

"Evet, zina etse de hırsızlık etse de girer." buyurdu. Ben tekrar;

"Zina etse de hırsızlık etse de mi?" dedim. Peygamberimiz;

"Evet, zina etse de hırsızlık etse de yine girer." buyurdu: Ben üçüncü defa;

"Ey Allah'ın Rasûlü, zina etse de hırsızlık etse de mi?" dedim. Peygamberimiz;

"Evet, Ebû Zerr'in burnu toprağa sürülse ve böylece zelil ve hakir olsa da yine girer." buyurdu. (Buhari, Libas, 24; Müslim, İman, 40)

Bu âyet ve hadisler ve daha pek çokları günah işleyen kimsenin imandan çıkmadığını, ancak günahkâr olduğunu göstermektedir.

Ancak işlenen günahın tehlikelerine de dikkat çekmek gerekir. Çünkü her bir günahın kalbi siyahlandıran bir nokta olduğunu unutmamak gerekir. Peygamber Efendimiz (asm), bu ve buna benzer günahları işleyenlerin, hem mükemmel bir imandan mahrum kaldığına hem de günah işleye işleye iman nurunun kalpten çıkabileceğine dikkat çekmiş ve ümmetini bu önemli tehlikeye karşı uyarmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Büyük günah işleyen kafir olur mu, tekfir edilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun