Yalnız başımızayken birileri hakkında argo konuşmak, sövmek ya da küfretmenin mesuliyeti var mıdır veya yalnız içimizden geçirmekte mesuliyet var mıdır?

Tarih: 03.07.2006 - 14:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dini her türlü kötülük ve incitmeye karşıdır. çünkü, İslam insanı insan etmeye gayret eder, hakiki insaniyet mertebesine ulaştırır. Bu nedenle İslam, insanı her türlü kemalat ve güzelliğe ulaştıracak emirleri verdiği gibi, her türlü rezillikten ve çirkinlikten uzaklaştıracak fiilleri de yasaklamıştır.

Bu külli kaidelerden hareketle diyebiliriz ki, "küfür ve sövme" dediğimiz, karşıdaki insanları rencide ve rahatsız eden her türlü fiil günahtır ve haramdır. Çünkü Müslümanları rencide etmek haramdır ve insanı günahkâr eder. Hatta kâfir bile masum ve hatasız olsa, onu rahatsız etmek İslam dininde yasaktır. Çünkü, Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur.

“Kim bir zımmiye eziyet etse, şüphesiz ben onun hasmıyım / düşmanıyım." (el-Hindî, Kenzu’l-Ummal, IV / 618; el-Camiu’s-Sağîr, I / 1210)

Yalnız olsak da bu tür fiillerden uzak durmak gerekir. İnsanın ağzından çıkan her sözün mesuliyeti vardır. Ancak istemediğiniz hâlde hayalinizden geçen kötü düşüncelerden mesul değilsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun