Vahyi akılla anlamaya çalışmak? Vahyi akıllarına sığdıramayan kardeşlerimize ne dersiniz?

Tarih: 10.03.2007 - 16:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Akıl bir çok şeyi anlamakta zorlanmaktadır. Çekirdeğe bir ağaç nasıl sığışır, dünya boşlukta nasıl durur? Ruh bedende nasıl iş görür, topraktan çiçekler nasıl çıkar gibi bir çok konuyu akıl anlmakta zorlanır. Bunlara bir isim takmakla cevap verilmiş olmuyor. Bazen bunların karşısında Allahü Ekber diyerek hayretimizi dile getirmek gerekir.

Örneğin “Ruh nasıl bir şey?” "Vahiy nasıldır?" diyene “bilmiyorum”, demek de bir cevaptır. Böyle demekle sorunun gerçek cevabını vermiş oluyoruz. Mahiyeti bilinmezler hakkında en ileri ilim, “bilmiyorum,” kelimesinde ifadesini bulur. Böyle demeyip de, onun hakkında bir takım tahminlerde bulunsak, “uzundur veya kısadır”, desek, “şu veya bu renktedir”, gibi lâflar etsek aldanmış ve aldatmış oluruz. Toprağa bakıp yer çekimi hakkında tahminler yürütmek gibi bir şey olur.

Bu açıdan vahyi maddi şeylerle açıklamaya çalışmak doğru olmaz. Bu peygamberlere özel bir durumdur. Nasıl ki melek olmayan melekliği bilemez, insan olmayan insanlığı anlayamaz. Peygamber olmayan da bunu yaşayamaz ve hakkıyla bilemez. Ancak vahyin varlığı kesindir.

"Şu kâinatın sahibi ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faideleri irade ederek tedvir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, elbette zişuurun içinde en cemiyetli ve şuuru küllî olan insan nevi ile konuşacaktır. Madem insan nevi ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabil-i hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak..." (Bediüzzaman, Mektubat, s. 89)

İlave bilgi için tıklayınız:

İslam'ı akılla anlamaya dair hadisleri açıklar mısınız? Akıl vahiy ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?..

VAHY...

AKIL...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun