Uzayda her gün gezegenler çarpışıyor, karadelikler meydana geliyor, bu çarpışmaların, karadeliklerin hikmeti nedir?

Tarih: 08.07.2014 - 02:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evrende her gün birbirinden muhtelif patlamalar meydana geliyor, kara delikler türüyor, gezegenler hatta galaksiler çarpışıyor. Mutlak surette bu olaylarda bir hikmet olmalı, ancak gerek materyalizmin gerek ateizmin gerekse basının spekülasyonlarıyla -haşa- 'bunlar tesadüfen oluyor' şeklinde birtakım söylemlere şahit olmaktayız. Tüm bunlardan anladığım ateistlerin tesadüf mefhumunu ilah olarak edindiği.. .
- Ancak bilimsel verilerde bu tezleri çürütecek materyal bulmakta zorlanıyorum, kainatta bunca çarpışmanın hikmetlerinden bahseder misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bizim görebildiğimiz kadarıyla, yıldızların çarpışması, daha çok sanal bir hayal mahsulüdür. Şimdiye kadar herhangi bir yıldızın başka bir yıldızla çarpıştığına dair kesin bir ilmi veri elimizde yoktur. Gerçi bazı bilim adamları böyle bir öngörüde bulundular, fakat bu öngörülerinin tahakkuk ettiğine dair bir delil oluşmadı.

- Ancak bazı yıldız kümelerinin hatta galaksilerin birbirinin içinden geçmeleri söz konusudur. Bazı bilim adamları buna çarpışma diyorlar. Aslında bu, tesadüf eseri ortaya çıkan bir çarpışma değil, yeni bir doğumun tahakkuk etmesidir. Yani, Allah sonsuz ilim, kudret ve hikmetiyle milyarlarca yıldızları barındıran iki galaksiyi birbirinin rahminden geçirerek onları bir tek galaksi haline getiriyor.

- Yıldızların çarpışma ihtimali olmasına rağmen, şimdiye kadar bir astronomik trafik kazasının olmaması, Allah’ın sonsuz kudret, ilim ve hikmetinin göstergesidir.

- Elimizde kuvvetli bir delil olmamasına rağmen, bu konuda şöyle bir yorumun yanlış olmayacağını düşünüyoruz:

Allah ilk önce bütün kâinatı bir tek cevherden yarattı. Önce yalnız bir tek cevherin var edilmesi, Allah’ın birliğinin göstergesi olması bakımından önem arz etmektedir. Çünkü, “Bir, ancak birden gelir.”, yani bir fiilin bir tek faili vardır. Yaratılışa menşe olan ilk cevherin de bir tek olması yaratıcının bir tek olduğunu gösterir.

Hatta insanlık ailesini ilk defa sadece bir tek insandan (Hz. Âdem’den) yaratması da bu gerçeği fiilen seslendirmeye yöneliktir.

Hatta, diğer canlıların her bir nevinin bir ilk Âdem’i olması da bu hikmete mebnidir.  

Milyarlarca yıldızı barındıran galaksilerin iç içe girip birleşmeleri bu birlik nakşını dokumaya yöneliktir.

İşte ilk defa yaratılan mahlukların (Allah’ın birliğini gösterdiğinden) bir tek cevherden yaratıldığı gibi, en sonunda da bu milyarlarca varlıkların yine bir tek cevher haline getirilmesi bu hikmete uygundur.

“Gün gelir, gök sahifesini, tıpkı kâtibin yazdığı kâğıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaaddir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz.” (Enbiya, 21/104)

mealindeki ayetten bu gerçeğin işaretlerini sezmek mümkündür.

- Uzmanların belirttiğine göre, karadelik dediğimiz uzay-zaman eğriliğinin sonsuza yaklaşan bir bölgesidir. Karadelikler, maddenin, âdeta ezilerek yok olduğu görünmez noktalardır. Karadelikten ışık kaçamazsa, fiziksel hiçbir şey kaçamaz. Karadelikler, yıldızların ölümünün bir sonucudur.

- Karadelikler, yıldızların ölümlerinin bir sonucu olduğuna göre, evrenin bir gün tamamen öleceğinin ve kıyametin kopacağının bir göstergesi olarak yaratıldığını düşünebiliriz.

- Karadeliklerin en bariz dikkat çeken özelliği “başka uzaylara” kapı açılmasıdır. Aynı zamanda karadelikler bir kıyamet makinesi gibi çalışırlar.

Kâinat, mükemmel bir düzen ve âhenk içinde birbirine bağlı hareket eden milyarlarca gök sistemine ev sahipliği yapar. Bu muhteşem düzeni bozacak ve çekim gücü dâhil diğer kuvvetleri tesirsiz hâle getirecek, gezegen ve yıldızları yörüngesinden çıkararak, her şeyi alt üst edebilecek zâhirî bir sebep veya kuvvet ne olabilir?

Tekvîr Sûresi'nin "Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman... Yıldızlar kararıp düştüğü zaman... Gök yerinden soyulup koparıldığı zaman..." mealindeki âyetlerini mevcut kozmoloji bilgilerimize göre düşünürsek, Güneş'i dürecek, yıldızların ışığını dahi yutup onları fonksiyonsuz hâle getirip düşürecek sebep, karadelikler olabilir mi?

- Keza, karadelikler, bir  açıdan kozmik bir çöp kutusu görevini de üstelmiş gibidir. Ölen yıldızların cenazelerini toplayarak ve tamamen yok etmek suretiyle, astronomik çapta bir temizlik işini görmektedir. Böyle bir faaliyet Hakim ve Kuddus isimlerinin tecellisine uygundur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun