Uyuşturucu maddelerinin zararları ve belirtileri nelerdir?

Uyuşturucu maddelerinin zararları ve belirtileri nelerdir?
Tarih: 17.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin, L.S.D. gibi uyuşturucu maddeler aklı gidermek, insan vücuduna zarar vermek bakımından tesiri alkollü içkilerden daha fazladır. Bu bakımdan uyuşturucu kullanmak tıpkı içki kullanmak gibidir. Hattâ bâzı hususlarda ondan da kötüdür. İslâm âlimleri, uyuşturucu maddelerin haram olduğu hususunda müttefiktirler.

Eroin bütün narkotik suistimallerinin % 90’nı teşkil eder. Çok kısa zamanda ve çok cüz’î miktarları dahi alışkanlık yapar. Eroin suistimali, burundan toz şeklinde çekerek, cilt altına ve damar içine (intra venöz) enjeksiyon ile de yapılabilmektedir. Eroin kullananların o anda göz bebekleri küçülür. Burunları tıkalı gibi konuşurlar. Nezleli birisi gibi, burunları devamlı akar.

Eroinin, bir defada bile damar içine vererek kullananlarda iptilâ (bağımlılık) yapabildiği, otoritelerce ifade edilen bir hakikattir. Bir defa bağımlılık teşekkül ettikten sonra şahsın kendisini o alışkanlıktan kurtarması hemen hemen imkânsızdır. Böyle bir şahısta tolerans olacağı için, sarhoşluğun meydana gelmesi için her seferinde aldığı eroin dozunun artırılması lâzımdır. Şahıs eroini kullanmaya 5-10 mgr ile başlar. Zamanla bu doz 400-450 mgr’a kadar çıkar.

Eroin kullananlarda, hayatî organlarda, bilhassa karaciğer ve böbreklerde patolojik bozukluklar kendisini gösterir. Neticede fazla uzun olmayan bir müddet içerisinde, bu şahıs aldığı ekstra bir doz neticesinde solunum merkezi felç olacak, şahıs ya bir tavan arasında, ya bir park köşesinde veya bir tuvalet kenarında ölü olarak bulunacaktır.

Krize girme hali, eroinmanların veya başka herhangi bir madde bağımlısının, müptela olduğu maddeyi bulamaması durumunda, 12-16 saat sonra ortaya çıkan durumdur. Ağrılar, asabiyet, uykusuzluk, zihnî melekelerde azalma, göz bebeklerinde büyüme, ürperme, çarpıntı, hızlı nefes alıp verme, esneme, burun akıntısı, terleme, kusma, ishal olur. Bu tablo, şahsın, bağımlısı olduğu maddeyi alması veyahut da yetecek miktarda narkotik analjezik (ağrı kesici) verilmesi ile ortadan kalkar.

Eroinmanların tedavisi için, değişik metotlar ve ilaçlar tecrübe edilse de, genellikle arzu edilen tam tedavi sağlanamamaktadır. En tesirli çare, şüphesiz bu maddelere baştan uzak kalmaktır.

Esrar: Kuru yapraklarının tütüne sarılarak içilmesi en yaygın kullanılış tarzıdır. Batıda marijuana adı ile bilinen madde ise kenevir bitkisinin daha çok üst yapraklarının kurutularak sigara şeklinde içilmesidir. Esrarın belki en önemli zararı, biranın şahsın yüksek dereceli alkollü içkilere geçişte vasıta olması gibi, esrar da eroin, kokain gibi ağır bağımlılık yapan maddelere alıştırmada geçiş vazifesi yapmasıdır.

Esrar kullanan kişilerde, mekân, zaman, şahıs ve cisim idraki bozulur. Cisimleri olduğundan büyük ve küçük görür. Motor koordinasyon bozulmuştur. Bu sebeple trafik kazalarına yol açar.

Erpin kullanan şahıslarda kullandığı anda, kalb atışları ve nabız artar. Koroner arter problemi olan şahıslarda enfarktüs görülür. Uzun yıllar esrar kullananlarda ise solunum yolu hastalıkları ortaya çıkar. Yine uzun yıllar kullananlarda kalb, beyin, böbrekler üzerinde zararlı tesirleri görülür.

Esrar şahsın sağlığına olan zararlarından başka, esrarı kullanan şahısta bilhassa saldırganlık hislerinin açığa çıkmasına sebep olmaktadır.

Kokain: Beyaz, kristalize, tuz gibi bir tozdur. Takriben 300 kg. koka yaprağından yarım kilo kokain elde edilir.

Kokain müptelâları bu maddeyi toz halinde burundan çekerler veya suda eritip damardan zerk ederler. Kokain kullanıldığı an M.S.S. (Merkezî Sinir Sistemi)’ne tesir eder. Şahsın kalb atışları artar, kan basıncı yükselir ve solunumu hızlanır. Yüksek dozlarda, solunum felci veya kalb durmasından dolayı ölüme yol açar.

Kokainin az miktarları dahi, kullanan şahısta zamanla alışkanlık yapar. Uzun yıllar kokain kullananlarda uykusuzluk, ruhî bozukluklar, intihar teşebbüsleri gibi bozukluklar görülür. Kokainin kalb kası ve iskelet adaleleri üzerinde, direkt toksik (zehirli) tesirleri vardır.

Kokain müptelalarının tedavileri için birçok değişik ilaç ve usul tecrübe edilmesine rağmen, diğer alışkanlık yapan maddelerdeki gibi, istenen, arzu edilen tam tedavi sağlanamamaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

UYUŞTURUCU MADDELER...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun