Ürün satmak istediğiniz firmada çalışan birine, sizin ürünlerinizi almaları için komisyon vermek doğru mudur?

Tarih: 19.09.2006 - 10:59 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bunun adı komisyon değil rüşvettir. Çünkü firmada ücretli olarak çalışan birisine işi görmesi için bir menfaat teklif edilmiş ki bu rüşvettir.

Devlet dairelerine işçi ya da memur olarak girenler, devletle (kamuyla) kendileri arasında veya özel sektörde herhangi bir iş yerinde çalışanlar da iş veren ile kendi arasında yapılan akit gereği iş ve hizmet üretip, karşılığında, maaş/ücret almaktadırlar. Bu itibarla, verilen görevleri hakkıyla yapıp istenilen hizmetleri dürüstlükle gerçekleştirmeleri gerekir.

Bahsettiğiniz satın alma görevlileri, çalıştıkları firmada maaşla çalışıyorlarsa, sizden ayrıca komisyon isteme hakları yoktur.

Çalıştıkları firmanın işlerini aldıkları maaş karşılığı yürüten insanlara ayrıca para teklif edilmemeli veya o insanlar tarafından para istenilse bile kendilerine para verilmemelidir. Şayet para verilir veya para istenirse, söz konusu bu para haksız kazanç ve rüşvet olur.

Herhangi bir işyerinde çalışanlar kendi işyerlerinde "maaş + prim" uygulamasıyla çalışıyorlarsa, o insanların maaş ve primlerini söz konusu personeli çalıştıran firmanın vermesi gerekir.

Kısacası çalışan insanlar hangi şartlarda çalışmayı kabul etmişlerse iş akitlerine riayet edilmesi gerekir. İş verenler de çalıştırdıkları insanların haklarına riayet etmelidir.

Dinimizde insanların kamu / kul haklarına saygılı olması emredilmektedir. Bunun yanında kul hakkı ihlalinin, hakkı ihlal edilen affetmedikçe, kimse tarafından affedilemeyeceği belirtilmiştir.

Veda Hutbesi'nde Resulullah (asm) buyurmuştur:

"Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız, Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır. (dokunulmazdır)."  (Buhari, Hac.132).

Bir Müslümanın en önemli özelliği doğru, dürüst ve güvenilir olmaktır. Doğruluk, dürüstlük ve güvenirlik hiçbir dünya menfaati karşılığında feda edilemez. Bu konudaki duyarlılığınız için de teşekkür ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun