Suyun parmaklardan akması mucizesinde kaç kişi vardı?

Tarih: 28.07.2022 - 21:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enes bin Malik'ten aktarılan Efendimizin birinde ~60-80 birinde ~300 kişinin bulunduğu ortamda parmağından su çıkması mucizeleri ayrı 2 olay mıdır?
​- Müslimde "Faziletler" kitabında 3.bab olan "Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’in Mucizeleri Hakkında Bir Bab" babında Enes bin Malik'ten rivayet edilen sularla ilgili mucize rivayetlerinden birinde (babda 1.sıradaki) Efendimizin (asm) parmaklarından su çıkmasının yaklaşık 60-80 kişinin bulunduğu bir ortamda, rivayetlerden birinde (babda 3. sıradaki) ise yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bir ortamda olduğu rivayet ediliyor.
- 2 rivayet de Enes bin Malik'ten olduğuna göre bu olaylar 2 ayrı olay mıdır ve farklı yerlerde mi gerçekleşmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evet, her iki hadis de ayrı ayrı olarak Müslim’de geçmektedir. (Fezail, Hadisin “60-80” varyantı için bk. Müslim, Fezail, 4, 6).

Hz. Peygamber (asm) Efendimizin parmaklarından suyun akması mucizesi ile ilgili rivayetler sahih kabul edilmiştir.

İmam Nevevi’nin bildirdiğine göre, âlimler, bu olayların farklı zamanlarda cereyan ettiği, bunlardan bu ikisini de Hz. Enes’in aktardığı, bu sebeple bir olayda 300 kişi, başka bir olayda 60-80 kişi olduğunu kabul etmişlerdir. (bk. Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim, 15/39)

- İslam âlimlerine göre, “parmaklarından suyun akması” mucizesi, (Hudeybiye, Medine, Zevra vs.) farklı yerlerde meydana gelmiş ve hepsi de sahih olan manevi mütevatir düzeyinde bir olaydır. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 6/584-86)

Buhari, Müslim, İmam Ahmed ve diğer âlimlerin Hz. Enes’ten aktırdıkları bu mucize olayı beş yol ile gelmiştir. Ayrıca Hz. Cabir’den de dört farklı senetlerdeki rivayetlerle nakledilmiştir. Keza, Taberani, Beyhaki gibi önemli kaynaklarda da yerini almıştır. (bk. İbn Hacer, a.g.y)

Mesela: Hz. Enes’in “orada bulunanların 60-80” kişi olduğu rivayeti için bk. Müslim, Fezail, 4, no: 2279.

Yine, Hz. Cabir’den gelen rivayette “200’den fazla” ifadesi vardır. (bk. İbn Hacer, 6/586).

Ayrıca "300 kişi" olduğuna dair rivayet için bk. Buhari, Vudu, 32; Müslim, Fezail, 6, no: 2279.

Keza, “1.500 kişi" olduğuna dair rivayet için bk. Buhari, no: 3576.

Hülasa: Suyun Efendimizin (asm) parmaklarından akması mucizesi sahihtir, manevi mütevatirdir, birden fazla yerlerde tekrar etmiş bir harika olaydır.

Rabbimiz, Efendimizin (asm) parmaklarından akan o mucize ve mübarek suyun hürmetine bizi mahşer günü Kevser havuzunun başına ulaştırsın ve ondan bize de içiriversin, âmin!..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun