Ebu Abdullah Halimi’nin ay yarılma mucizesi ile ilgili görüşü nedir?

Tarih: 16.06.2021 - 10:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eşari kelamcısı Ebû Abdullah Halimi’nin (rahimehullah) ay yarılma mucizesi ile ilgili görüşü nedir? (Halimi, el-Minhac)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- el-Halimî ilgili eserinin bir yerinde şöyle der:

“Hz. Peygamberin (asm) parmaklarından suyun akması, ayın yarılması gibi mucizelere cinlerin müdahalesi söz konusu olamaz. Bunlar bir kehanetin ürünü de olamaz. Bu sebeple bu gibi mucizeler onun nübüvvetinin tartışmasız delilleridir. Eğer öyle olsaydı, Allah kendisini bu harika mucizelerle teyit etmezdi.” (bk. el-Mihac fi Şuabi’l-iman, 1/279)

- Halimi, diğer bir yerde “kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı” mealindeki ayetin tefsirinde şu yorumlara yer vermiştir:

a) Rivayete göre Mekke halkı Hz. Peygamberden (asm) bir mucize istediler, o da onlara “ayın ikiye ayrılıp ortasına bir dağın girdiği” olayını gösterdi. (bk. el-Minhac, 1/430)

b) Bu ayetin bir anlamı şöyledir: “Ayın kıyamet alameti olarak kıyamete yakın bir zamanda olacak bir olaydır.” (el-Minhac, a.y)

c) “Ben Buhara’da iki gecelik ayı iki parçaya ayrılmış ve her bir parçasının 3-5 günlük ayın hacmi büyüklüğünde olduğunu gördüm. Benimle birlikte bulunan eşraftan ve fakihlerden bazı insanlar da bu gördüğümü gördüler.” (el-Minhac, 1/430-431)

d) Hz. Peygamberin (asm) mucizelerinden biri de ayın ikiye ayrılmasıdır. Mekkelilere gösterdiği bir mucizedir. Bununla beraber, “Ayın ikiye ayrılıp (ortasına bir dağın girdiği)”ni ifade eden ayetin de bu olay hakkında olduğu ifade edilmiştir. (el-Minhac, 2/90)

- Buhârî ve Müslim'in rivâyet ettiğine göre hâdiseye bizzat şahit olan Abdullah b. Mes'ud şöyle nakleder:

"Ay, Hz. Peygamber'in zamanında iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın bir tarafında, diğer parçası dağın diğer tarafında idi. Hz. Peygamber bize 'Şahit olunuz.' dedi." (Buhârî, Tefsir, Sûretu'l-Kamer,1; Müslim, Kıyame, 44)

- Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. Ali, İbn Mes'ûd, İbn Abbâs, Huzeyfe, Enes, Cübeyr İbn Mut'im, İbn Ömer gibi zatların bildirdiğine göre; Peygamberimiz (asm) müşriklerin istekleri üzerine, Mina'da ay yarılma mucizesi göstermiş ve bu vakayı görenlere. "Şahit olunuz." deyip onları tanık tutmuştur.

 - Alimlerin büyük çoğunluğuna göre -İbn Kesir’e göre alimlerin ittifakıyla- bu ayette söz konusu edilen ayın yarılması olayı, Hz. Peygamber (asm)’in parlak bir mucizesi olarak gerçekleşmiştir. (Geniş bilgi için bk. Taberi, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun