Süfyan büyük bir din alimi mi olacak?

Süfyan büyük bir din alimi mi olacak?
Tarih: 26.01.2021 - 15:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Süfyan büyük bir din alimi mi olacak, bu anlamda bir rivayet var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir rivayet şöyledir:

"Süfyan büyük bir alim olacak; ilim ile dalalete düşer. Ve çok alimler ona tabi olacaklar." (Gazali, İhyaü Ulumiddin, 1/59)

Süfyan bir din alimi değil, bir siyaset alimi olacak, materyalist fen bilimlerini rehber edinecektir.

Çağımız alimlerinden Muhammed Gazali, Deccalı tabiat ilimlerine vakıf bir Yahudi alimi olarak nitelendirir ve onun haktan sapan Yahudilerin vicdanını temsil ettiğini söyler. (Zeki Sarıtoprak, Deccal, s. 121)

Bediüzzaman'ın belirttiğine göre ise Deccal bir kısım padişahlar gibi kuvvet, kudret, kabile, aşiret, cesaret ve servet gibi bir saltanat vasıtası olmadığı halde, zekaveti, fenni ve siyasî ilmiyle o mevkiyi kazanır. Ve aklıyla birçok alimin aklını emri altına alır, etrafında fetvacı yapar. Birçok öğretmenleri de kendine taraftar eder, din derslerinden soyutlanan milli eğitimi rehber edip tamimine şiddetle çalışır. (bk. Nursî, Şualar, s. 504)

Birer Deccal olan Cengiz ve Hülagu; Cafer Hoca, Danişmend Hacip gibi hocaları destekçi buldukları gibi, büyük Deccal ve Süfyan da bir kısım hocaları kendilerine fetvacı edineceklerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Süfyan kimdir; deccallerden biri midir? 
İslam Deccal'ına neden Süfyan denmiştir?
Deccal'ın özellikleri nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun