Sırasıyla Kur'an'da adı geçen peygamberler hangileridir?

Tarih: 25.10.2006 - 03:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

İlk peygamber Âdem babamızdan, son peygamber Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)'e kadar olan peygamberlerin geliş sıraları nasıldır? Mesela, Hz. Nuh mu, yoksa Hz. İbrahim mi yaşça daha büyüktür? Hiyerarşik bir geliş sırası nasıldır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler:

Hazret-i Âdem (as)'dan Peygamberimiz (asm)'e kadar, bir rivâyete göre 124.000, diğer bir rivâyete göre ise 224.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak yirmi sekiz  tanesinin isimleri Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri gereken peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

1.Âdem...      8.İsmâîl...    15.Hârûn...      22.Zekeriyya...
2.İdris...         9.İshâk...     16.Dâvûd...      23.Yahyâ.........
3.Nûh...       10.Yâkûb...    17.Süleyman. 24.Îsâ............
4.Hûd...       11.Yûsüf...     18.Yûnus...      25.Üzeyr*......
5.Sâlih...     12.Eyyûp...     19.İlyas...         26.Lokman*....
6.İbrâhîm.  13.Şuayb...     20.Elyesa...     27.Zülkarneyn*
7.Lût...        14.Mûsâ...       21.Zülkifl....     28.Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüsselam)

* Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır:

Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun