Savaşa katılan ilk Müslüman kadın kimdir?

Tarih: 11.03.2022 - 07:58 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz ile beraber Bedir savaşına katılarak cihad etmek isteyen Hz. Aişe, savaşmak isteyen Ümmü Haram, savaşmak yerine hastaları tedavi edebileceğini söyleyen Ümmü Kebşe, yaralıları bakıp onları tedavi edebileceğini söyleyen Ümmü Varaka ve savaşta her türlü yardımda bulunabileceğini söyleyen Uzra kabilesinden bir grup kadın, Hz. Peygamber (asm) ile beraber savaşa katılma konusunda gönüllü olmuşlardır.

Fakat Müslümanlar açısından son derece önemli olan bu ilk savaşta “Hz. Peygamber kadınlarla mı savaşıyor?” diye bir söylentinin yayılmasından endişe duyduğundan, Hz. Peygamber Efendimiz (asm) bütün gönüllü kadınları geri çevirmiştir.

Bu nedenle ilk savaş olan Bedir’de hanım sahabiler olmamıştır.

Hanım sahabilerin katıldığı ilk savaş Uhud Savaşıdır

Uhud Savaşına on dört hanım sahabinin katıldığı ve savaşa giderken Ümmü Umare’nin yanına sargı bezleri götürdüğü rivayet edilmektedir.(1)

Demek ki, ilk savaşa katılan hanım sahabiler birden çoktur. Ancak Uhud savaşına katılan hanım sahabilerden bizzat savaşan ilk kadının Ümmü Ümare olduğu söylenebilir.

Ümmü Umare Müslüman olmuş, Akabe Biatı gecesinde hazır bulunmuş, Hz. Peygambere (asm) biat etmiş ve Uhud Savaşı’nda önce yaralıları su dağıtmak istemiş, Müslümanların bozguna uğradığını görünce de kendisi, kocası ve oğullarıyla birlikte Hz. Peygamber’in (asm) önünde savaşmış, ağır yaralar almıştır.(2)

Uhud’da gösterdikleri fedakârlıktan dolayı onun ve ailesinin cennette kendisine komşu olmaları için Hz. Peygamber Efendimizin (asm) dua ettiği ve “O gün nereye baksam Ümmü Umare’nin beni korumak için savaştığını görüyordum.” dediği rivayet edilmiştir.(3)

Hz. Peygamber (asm) döneminde yapılan savaşlarda kadınlar savaşmanın yanında, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, cepheye su taşınmasında, savaşanlar için yemek hazırlanmasında, savaşlara ekonomik destek sağlanmasında, konaklama yerlerindeki eşyaların korunmasında, istihbarat alanında bilgi sağlanmasında görevler üstlenmişlerdir.(4)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Aişe validemiz Uhud savaşında bulunmuş mudur? 

Dipnotlar:

1) İbn Sad, et-Tabakatü’l Kübrâ, 8/414.
2) age., 8/383.
3) Vakıdi, Megazi, 1/271-273.
4) bk. Merve Aktaş, Hz. Peygamber’in Savaşlarında Kadın, SAMER, Kahramanmaraş-2021.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun