Şapka takmak neden imanı götürüyor?

Tarih: 06.07.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şapkayla ilgili tüm yazılarınızı okudum ama aklım almıyor, idrak edemiyorum, artık neredeyse her sözümden şüphe ediyorum dinden çıkmış mıyımdır diye…
- İman gibi en önemli bir şeyin şapka ile neden sıfırlandığını aklım almıyor. Müslüman askerler siperli (gölgelikli) şapkalar takıyorlar. Şimdi onlar dinden çıkıp şehit olmadılar mı yani?
- Takılmasının amacı ne “benim alnım secdeye değmez” demek ne de gayri müslimlere benzemek.
- 200 sene önce şapka adet değildi ama şimdi bir çok Müslüman takıyor. Jandarmaların kamuflajlı fötr şapkaları var. Bunu takan Müslüman askerde mi dinden çıkıyor?
- Zira hükümde “kafir olur” yani dinden çıkar diye açıkça yazılmış. Lütfen izah edin. Artık sözlerimden, hareketlerimden şüphe ediyorum, yaşama sevincimi kaybettim, ya dinden çıkmışsam diye o kadar vesvese geliyor ki…
- Dini öyle anlatanlar var ki, insan artık şüphe ediyor…

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hiç şüphe yok ki, şapka bizatihi haram değildir. Zaten hiçbir İslam alimi, onun bizatihi haram olduğunu iddia etmemiştir. Ancak küfür alameti olarak kabul edildiği ve hakikaten gayri müslimlerin dînî kıyafeti olduğu dönemlerde, hemen hemen tüm İslam alimleri tarafından giyilmesine karşı çıkılmış, onu giyenler, niyetlerine göre kafir ya da günahkar kabul edilmişlerdir.

Şapka konusunu asrın söz sahibi Bediüzaman Hazretlerinden dinleyelim:

“Bere giyenler şapka giymeğe mecbur olmadıkları ve hiçbir maddî maslahat giymesinde bulunmadığı halde, benim gibi bir münzevi, bütün müçtehitlerin ve umum şeyhülislâmların yasak ettikleri bir serpuşu (şapka) giymediğim bahanesiyle…” (bk. Şualar, On Dördüncü Şua, s. 451)

a) Demek bütün müçtehitlerin ve umum şeyhülislâmlar şapka giymeyi yasak etmişler.

“Rivayette var ki: 'Ahir zamanın dehşetli bir şahsı, sabah kalkar; alnında "Hâzâ kâfir" yazılmış bulunur.'" Allahu a'lem bissavab... bunun tevili şudur ki: O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder (Yani küfrün alameti olmaktan çıkıp yerli bir giysi olur), daha herkes -yalnız istemeyerek- onu giymekle kâfir olmaz.” (bk. Şualar, Beşinci Şua, s. 583)

b) Demek “daha herkes -yalnız istemeyerek- onu giymekle kafir olmaz”

“İstanbul hocaları benden sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler. Ezcümle, bir hadîste: 'Ahir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında "Hâzâ kâfir" yazılmış bulunur.' diye hadîs var deyip benden sordular. Dedim: 'Bir acib şahıs, bu milletin başına geçer ve sabah kalkar başına şapka giyer ve giydirir.' Bu cevabdan sonra bunu sordular: 'Acaba o zaman onu giyen kâfir olmaz mı?' Dedim: 'Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşallah Müslüman edecek.'" (bk. Şualar, On Dördüncü Şua, s. 359)

c) Demek: "Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşallah Müslüman edecek."

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, sizin tereddütlerinize yer yoktur. Müslümanlar inşallah bu konuda dinden çıkmazlar.

Bugün genellikle giyilen şapka, Frenk gömleği, pantolon, ceket, kıravat gibi giysiler, küfür alameti olmaktan çıktığı ve yaygınlaştığı için, bunu giymek günah ve küfür olmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

ŞAPKA.
Çocuklara, güneşten korunması için siperli şapka takmak caiz midir ...
Şapka giymenin hükmü nedir?
TEŞEBBÜHTE ZAMANA VE MEKANA GÖRE DEĞİŞME OLABİLİR ...
Kalpak ve Enveriye şapkaları küfür alameti midir?
Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde kep takılması caiz mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun