Şafi mezhebinin daha sıkı olmasının sebebi nedir?

Tarih: 24.02.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hanefilik Şafiilik
- Yasaklara bakıldığında Şafiilik daha sıkı gözüküyor bunun nedeni nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mezheplerin durumunu muvazene etmek için Şaranî’nin “el-Mizanu’l-kübra” adlı eserine bakmak gerekir. Sorunun oradaki özeti şöyledir:

Allah, vahyin kesilmesinden sonra, insanlara bir mehaz olsun diye, dört mezhebi ilham etmiştir.

İslam dininde iki ibadet hattı var: Azimet ve ruhsat. 

İnsanlar genellikle maddi ve manevi donanımları itibariyle iki gruba ayrılır: Kuvvetli ve zayıf olanlar.

Kuvvetli olanlara yakışan azimetleri takip etmektir. Zayıf olanlara yakışan da ruhsatları takip etmektir.

Bu dört mezhep, İslam şeriatının havuzundan ab-ı kevser akıtan dört musluk gibidir. Sayıları farklılık göstermesine rağmen, bir konuda bazen mezheplerin bir kısmı azimet tarafını aktarırken, bir kısmı da ruhsat tarafını öngörmektedir.

Böylece Müslümanların hemen hepsi bu dört mezhebin Kitap ve Sünnetten istihraç ettikleri hükümlere göre bir İslamî hayat çizgisini sürdürebilirler.

Mesela; Şafii mezhebinde ufak bir necasete de ruhsat vermemekle azimeti öngörmüştür. Buna mukabil, Hanefi Mezhebi bu konuda daha toleranslı davranarak ruhsatı tercih etmiştir.

Ancak bazı durumlarda tam aksi de söz konusu olabilir.

Şunu da belirtelim ki, her insan kendisine uygun gördüğü bir mezhebi tercih edebilir. Yahut da güvendiği bir alimin tavsiyeleri doğrultusunda bir mezhebi tercih edebilir.

“Dinde zorluk yoktur, İslam dini kolaylık dinidir.” şeklindeki mukarrer ilmi kaideye göre de insanların bu tercihleri meşrudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun