Şafi Mezhebi'ne göre necis bir şeyi yedi defa yıkama zorunluluğu olduğuna göre, çamaşır makinesinde yıkanan bir şeyi tekrar yıkamak gerekir mi?

Tarih: 02.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şafii Mezhebi'nde prensip olarak yedi defa yıkama işlemi diye bir şey yoktur. Bu işlem yalnız köpek gibi necisu’l-ayn denilen pisliklerden temizlemek için kullanılır. Bu şekilde pislenmiş olan ilgili yer (dezenfekte özelliğinden ötürü) bir defa topraklı su olmak üzere yedi defa yıkanır. Takdir edersiniz ki, bu topraklama işi ne muslukta ne de çamaşır makinesinde söz konusudur. O halde, köpek ve domuzun idrar ve salyasından pislenmiş bir yer, önce bir kovada işlenmiş topraklı bir suyla yıkanmalı, ardından da altı defa musluğa tutulmak suretiyle yedi defa yıkanma işlemi tamamlanmalıdır.

Söz konusu çamaşırı bu tarzda yıkadıktan sonra makineye atmak uygun olur.

Bu şekildeki yıkama hükmü Kütübü Sitte'nin hepsinde yer almış “Köpek bir kaba dadanırsa/ondan yer veya içerse, ilk veya son defa topraklı olmak üzere yedi defa yıkanır.” manasına gelen bir hadis-i şerife dayandırılmıştır. (Nasbu’r-raye,1/132). Hadiste köpekten söz edilmiş, domuz da ona kıyas edilmiştir. Şafiiler gibi Hanbeliler de bu hükmü benimsemiştir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/180-181).

Şafiiler, hadisin zahirini esas aldıkları için onlara göre, topraktan vaz geçmek mümkün değildir. Çünkü bu bir emirdir, yerine getirilmesi gerekir. Hanbeliler ise, bu konuda daha esnek davranmış ve işin esprisini yakalama cihetine gitmiştir. Onlara göre, topraktan daha güzel bir temizleyici unsur varsa toprak yerine onu kullanmak caizidir.(bk. a.g.y).

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, Şafiiler dışında alimlerin cumhuruna göre, -köpek ve domuzdan bulaşan necis olsa bile- bu günkü dezenfekte özelliği taşıyan temizlik maddeleri ve çamaşır makinesiyle yıkamak yeterlidir. Şafii olanların da bu konuda cumhurun görüşüne göre hareket etmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Bu husus, “Dinde zorluk yoktur.”  prensibine ve “Din kolaylıktır.” (Buhari, İman 29) hadisine de uygundur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun