Recep ayında kılınacak namazlarla ilgili elli kadar hadis, kitaplarda ve internet ortamında geziyor. Bu rivayetler in sıhhat derecesi nedir?

Tarih: 24.05.2012 - 11:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu rivayetlerin sıhhat derecesi nedir?

- Bu gibi hadisler zayıf mı yoksa uydurma mı?

Rivayetler çok, bunların bir kısmı şöyledir:

Ebu Muhammed el-Hallâl, no: 8; Tenzîhü'ş-şeria, savm: 42; Fedâi-ü şehri receb, No: 8, sh: 61; Beyhâki, Şu'abu'l-iman, no: 35220; Tuhfetü'l-ihvân sh: 12-13; Dürretü'n nâsihin sh: 47; bk. İbn Asakir, Recep hadisleri; Enîsü'l celîs, sh: 195; Hazinetü'l esrâr, sh: 67; Tenzîhü'ş-şeria, savm: 42; el-Leâli, 2/107; el-Cami'uş şafi fi'-l va'zı'l-kâfi.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hafız Zeynu’l-Iraki, Tahricu ahadisi’l-İhya (ihya ile birlikte, 1/361) adlı eserinde, mi'raç gecesindeki namazla ilgili hadisin çok zayıf ve münker olduğunu belirtmiştir.

- Recebin ilk cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) ile ilgili zikredilen ve “Reğaib namazı” olarak da bilinen namazla ilgili hadis mevzudur. İbnu’l-Cevzî, bunu “el-Mevduzat, 2/124-126” adlı eserinde yer vermiş ve uydurma olduğunu belirtmiştir.

- İmam Gazali’nin de İhya’da (Daru’lmarife, Beyrut, ts. 1/202-203) belirttiği,

 "Her kim Recebin ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında, on iki rekat kılar...”

mealindeki hadisi, bazı alimlere göre mevzudur. (bk. Zeynu’l-Irakî, Tahricu ahadis’l-ihya, ilgili hadisin tahrici)

- Buhari’nin şarihlerinden İbn Receb el-Hanbelî, “Recep ayında hususi namazlardan bahseden rivayetlerden hiçbiri doğru/sahih değildir.” demiştir. (İbn Receb, Lataifu’l-Maarif, s.140)

- İmam Nevevî ve İbn Kayyim el-Cevziye de Receb ayının ilk cuma gecesinde kılmayı ön gören rivayetlerin sahih olmadığını belirtmiştir. (bk. Fetava’l-İmam en-Nevevî, s.57; İbn kayyim, el-Menaru’l-münif, s.95)

- Hülasa, Receb ayının ilk cuma gecesinde kılınması gelenek olmuş namaz, ilk defa 480 hicri yılında Kudüs’da kılınmıştır. Bu sebeple bu tarihten önce yaşamış olan alimler bundan bahsetmemişler. (bk. Et-Tartûşî, el-Havadisu ve’l-bida, s.122)

İlave bilgi için tıklayınız:

Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler var. İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir? O duayı her okuyan ve o ibadeti yapan herkes o sevabı ve mükafatı alabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun