Nafile oruç tutmanın vakti ve sünnet olan oruçlar hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 03.09.2006 - 21:49 | Güncelleme:

Soru Detayı
Allah rızası için tutulan oruçlarda (nafile oruçlar) belli günler var mıdır? Yoksa istesek bayram günleri hariç, her gün oruç tutabilir miyiz? Kendimize zulmetmiş mi oluruz ve Peygamber Efendimiz (asm) ne zaman nafile oruç tutardı; bütün sene mi yoksa bilinen bazı günlerde mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Muharrem ayının 9 ve 10`uncu veya 10 ve 11`inci günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca Aşûra Orucu denir.

Hadîs-i şerîfte, "Aşûra orucunun geçmiş yılın günahlarına kefâret olacağı" (bk. Tirmizî, Savm, 47)) belirtilmiştir. Bu oruç, aşûra günü olan Muharrem`in 10`uncu gününe, öncesinden veya sonrasından bir gün ilâve ile birlikte tutulmalıdır. Çünkü sadece Muharrem`in onuncu günü oruç tutmak mekruhtur.

- Her kamerî ayın 13, 14 ve 15`inci günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyâm-ı bîz denir. (bk. Tirmizî, Savm, 44; Ebû Dâvûd, 68)

- Her haftanın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak sünnettir. (Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36, 70; İbn Mace, Sıyam, 42)

Ramazan`ı tâkib eden Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduptur.

Resûl-i Ekrem`e (asm) pazartesi günü oruç tutmak hakkında sorulunca, şöyle buyurmuştur:

"Bu, benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve bana Kur`an indirilen gündür." (Müslim, Sıyam, 197)

Şevval ayında tutulan altı gün orucu hakkında ise demiştir:

 "Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval`den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm: 204; Tirmizî, Savm: 53; Ebu Dâvud, Savm: 58)

- Hz. Dâvut (as)'ın yaptığı gibi, bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek de menduptur. Bu tarz tutulan oruca "Savm-ı Dâvud" denir.

Resûlüllah Efendimiz (asm): 

"Allah indinde en makbûl oruç, kardeşim Dâvud`un orucudur. Bir gün yer, bir gün tutardı." (Gazali, İhya, 1/673)

buyurarak, ümmetini bu şekilde oruç tutmaya teşvik etmiştir.

- Şaban ayı, oruç tutmak bakımından, en sevaplı ve faziletli aylardan biridir. Resûlüllah Efendimiz (asm), hiçbir ayda, Şaban ayındaki kadar çok oruç tutmamıştır. Sebebi kendisine sorulunca şöyle izah etmişlerdir:

"Bu ay, Receb ile Ramazan ayı arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Halbuki o, içerisinde amellerin Rabbü`l-Âlemîn`e arz olunduğu bir aydır. Binaenaleyh, ben, amelimin, oruçlu olduğum halde Allah`a arz olunmasını dilerim." (Nesâî, Sıyâm, 70; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, nr. 9858)

Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahet olmayan günlerde oruç tutmak ise nâfiledir. Nafilenin mânası, farz ve vâcibden ayrı olarak, hiçbir dinî mükellefiyet olmaksızın, sırf fazilet ve sevab için yapılan ibâdet demektir.

Konuyla ilgili bilgi almak için linkleri tıklayınız:

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun