Ramazanı karşılamak veya uğurlamak için oruç tutma ve Ramazan ayının gün sayısı hakkında bilgi verir misiniz?

Ramazanı karşılamak veya uğurlamak için oruç tutma ve Ramazan ayının gün sayısı hakkında bilgi verir misiniz?
Tarih: 07.07.2012 - 11:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ramazan orucu bu sene yirmi dokuz gün olarak tutulacak; bunun için cumartesinden başlayacak olanlar var otuza tamamlamak için, gerçekten böylemi yapılması gerekiyor?

- Şek günü (yevm-i şek / şüpheli gün) nafile oruç tutulur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ramazan’dan önce “şek günü”, yâni şüphe günü diye bir gün vardır. Bugün "Şaban ayının son günü mü, yoksa Ramazan ayının ilk günü mü?" olduğu hususunda şüpheye düşülen gündür. Şüpheli görülen böyle bir günde oruç tutmak mekruhtur. Fakat, şek günü olmadığı hususunda kesin bir bilgi varsa oruç tutulabilir. Hattâ Ramazan gelmeden iki-üç gün önce oruca başlamak da mümkündür. Çünkü, bu oruç, Şaban ayında tutulan nâfile oruçtur. Bunun da sevabı vardır.

Günümüzde Ramazan hilâlinin tesbiti ve başlangıcı astronomik hesap ve takvim yoluyla yapıldığından, Ramazan’dan bir gün önce oruç tutmak câizdir. Bunun adına “Ramazan’ı karşılama” denmesinin hikmeti de şuradan kaynaklanmış olabilir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Ramazan ayına hürmetten dolayı Şaban ayında oruç tutulmasını tavsiye ederdi. Enes bin Mâlik’in rivâyetine göre, bir seferinde sahabîler Peygamberimize sordular:

“Yâ Resulallah, Ramazan’dan başka fazileti en çok olan oruç hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz şöyle cevap verdiler:

“Ramazan’a hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Zekât: 28)

Bu hadiste sözü edilen faziletten dolayı Ramazan’dan birkaç gün önce Şaban ayı içinde oruç tutmak câiz ve sevaplıdır.

Ramazan’dan sonra tutulan oruca gelince; Ramazan’ı “uğurlama” niyetiyle oruç tutulmaz. Böyle bir oruç da yoktur. Ancak,

“Kim Ramazan orucunu tutar, sonra bunun arkasından Şevval’dan altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, yıl boyunca tutulan oruç gibidir.” (İbni Mace, Sıyam: 33)

mealindeki hadisten hareket eden müçtehidlerden bazıları Ramazan’ı müteakip Bayramın birinci gününden sonra Şevval ayı içinde oruç tutmayı müstehap saymışlardır. Bu oruç nafile bir oruçtur. Fakat, başta İmam-ı Âzam olmak üzere İmam-ı Mâlik ve Ebû Yusuf gibi âlimler de "halk bu orucu vacip bir oruç zanneder" endişesiyle, Şevval ayında oruç tutulmamasını daha uygun bulmuşlardır. Selef ulemâsından da hiçbir âlim Şevval orucu tutmamıştır.

Bununla beraber sevabı hatırı için Şevval ayında oruç tutulabilir. Fakat, bunu vacip bir oruç olarak değil de nafile olarak bilmek lâzımdır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

- RAMAZAN ORUCU KAÇ GÜNDÜR?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun