Peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi olan ismet sıfatını açıklar mısınız?

Tarih: 12.06.2020 - 14:25 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberlerin Masumiyeti

Peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi "ismet sıfatı", yani günahlardan korunmuş olmalarıdır. Peygamberler örnek ve önder kişiler oldukları için, konumlarını zedeleyecek davranışlardan uzaktırlar.

İsmet sıfatı, peygamberlerin güvenilir kimseler olmalarının bir nevi garantisidir. Hayatında zikzaklar olan, günah lekeleriyle kirlenmiş olan kimselerin başkalarınca pek de nazar-ı itibara alınmayacakları ortadadır.

Nitekim nice peygamber kendilerini kavimlerine takdim ederken اِنّ۪ى لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌۙ “Ben sizin için emin bir elçiyim.” demişlerdir. (Şuara, 42/178 ve devamı.) Bu ibare, Şuara suresinde kıssası anlatılan peygamberlerin ortak bir sözü olarak bizlere sunulmaktadır.

Siyer kitaplarında Peygamberimizin (asm) nübüvvetten önceki döneminde puta tapmadığı, putlar üzerine yemin etmediği, putlar adına takdim edilen yiyeceklerden yemediğine dair pek çok rivayet vardır. (bk. İbn Hişâm, Cemâluddîn Ebu Muhammed Abdulmelik, Sîre, Matbûâtu Mustafa el-Bânî, Mısır, 1936. I, 181-183)

Ancak, bazı hikmetlere binaen kendilerinden sehven zelle denilen küçük hatalar meydana gelebilir. Bu durumda vahiy gelir, durum düzeltilir. Mesela Hz. Peygamber Efendimiz (asm) Bedir Savaşı’nın ardından elde edilen esirler hakkında ashabıyla istişarede bulunduktan sonra onlardan fidye alınmasını kararlaştırmış, inen ayet ise bu uygulamayı reddetmemekle beraber, asıl olması gerekene dikkat çekmiştir. (bk. Enfâl, 8/67-68) 

Keza, Hz. Peygamber (asm) kâfirlerin ileri gelenlerini İslâm’a davet ederken, yanına gelen âmâ sahâbî Abdullah İbn Ümmü Mektûm ile ilgilenmemesi üzerine ikaz edilmiştir. (bk. Abese, 80/1-10)

Böyle durumlar, peygamberlerin masumiyetine zarar vermez, ilahi himaye altında olmalarına engel teşkil etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun