Peygamberimiz'in soyundan gelen seyyid ve şeriflere zekât verilir mi?

Tarih: 28.09.2006 - 22:48 | Güncelleme:

Soru Detayı
Peygamberimize ve O'nun neslinden gelen seyyidlere zekât verilemeyeceği doğru mudur?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz Efendimiz (asm)'in ve o zaman yaşayan ailesinin zekât alması caiz değildir. Bu gün için peygamber soyundan gelenlerin zekât alması caizdir.

Müctehidlerin Hz. Peygamber (asm)'in yakınları ile onlara haram olan zekât konusunda farklı görüşleri vardır. Ebû Hanife ile İmam Mâlik onların Hâşimîler olduğunu söylerken, İmam Şafii, Hâşimîler ve Muttaliboğulları'dır demektedir. Ebû Yûsuf, Hz. Peygamber (asm)'in yakınlarının yabancılardan zekât almalarının haram, birbirleri arasında ise câiz olduğunu savunmuştur.

Yûsuf el-Kardâvî günümüzde yaşayan ve Hz. Peygamber (asm) soyundan gelenlerin zekât alabileceklerini belirtmektedir. Yûsuf el-Kardâvî buna işaret ederek "Âl-i Muhammed"in, Hz. Peygamber (asm)'in yaşadığı dönemdeki yakınları olduğunu vurgularken; Ebu Hanife, İmam Muhammed ve bir görüşe göre İmam Mâlik'in de böyle anladıklarını belirtmektedir.

Yine o, "Âl-i Muhammed"in zekât alamazken nâfile sadaka alabileceklerinin câiz kabul edilmesinin, minneti daha fazla olan nâfile sadakayı alırken farz olan zekâtı almamanın tutarlı olmadığını söylemektedir. Hz. Peygamber (asm)'in yakınlarına zekât yasağı koyarken, yakınlarını zekât almaktan menetmek, afif yaşamanın örneğini göstermek, kendisini ve ailesini töhmetten kurtarmak istemiştir. Bu yasağın kıyâmete kadar devam etmesinde bir hikmet bulunmamaktadır. Üstelik ganimet ve fey gelirlerinden de bugün yaşayan yakınlarını mahrum etmenin, onları yoksulluğa ve fakirliğe mahkum etmek demek olduğunu savunmaktadır. (Kardâvî, Fıkhü's-Zekât, Beyrut 1969, II/732-733).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun